Parlament dnes rozhodol o znížení poplatkov za roaming

Dovolenkári by mohli už toto leto telefonovať z iných členských krajín EÚ výrazne lacnejšie, ak Parlament schváli diskutabilné nariadenie o roamingu. Dnes sa v EP hlasovalo o kompromisnom návrhu.

Pozadie

Ak chce niekto využívať svoj mobilný telefón v inej ako domácej členskej krajine EÚ, musí platiť tzv. roamingové poplatky zahraničnému operátorovi, v ktorého sieti sa nachádza. Tieto ceny sú obvykle vysoké, niekedy sa šplhajú až do výšky 5 eur za minútu. Ako upozorňuje Komisia, len za poskytovanie roamingu zarobili mobilní operátori v roku 2006 približne 8,5 mld. eur.

Krátko pred letom 2006 vydala Komisia návrh nariadenia, ktorý by efektívne limitoval ceny roamingu na 0,49 eura za minútu odchádzajúceho a 0,16 eura za minútu prichádzajúceho hovoru. Komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá, Viviane Reding, sľúbila zníženie týchto poplatkov do letnej dovolenkovej sezóny 2007.

Mnoho poslancov Európskeho parlamentu sa nechalo počuť, že sa im tieto ceny zdajú nie dostatočne znížené. Vlády krajín situovaných  v okolí Stredozemného mora (kde tamojší mobilní operátori inkasujú za roaming miliardy ročne) a Veľká Británia (materská krajina spoločnosti Vodafone – najväčšieho európskeho operátora) sa naopak postavili proti návrhu s odôvodnením, že stropy cien sú príliš nízke.

Paralelne s diskusiami v parlamentných výboroch, v Rade a v Komisii sa zástupcovia týchto inštitúcií stretali na trialógoch s cieľom dohodnúť sa na kompromisnom znení textu a jeho schválení ešte pred letom 2007.

Otázky

Po niekoľkých kolách rozhovorov dospeli zástupcovia troch európskych inštitúcií ku kompromisu, ktorý bol 22. mája 2007 takmer jednomyseľne podporený aj v parlamentom Priemyselnom výbore.

Kompromis má podobu jednoduchého 15-stranového dodatku, ktorý reflektuje všetky témy diskusií od prvého zverejnenia návrhu Komisiou. Výsledkom azda najhorúcejšej diskusie je, že mobilní operátori budú povinní poskytnúť lacný roamingový program všetkým svojim klientom, teda nielen tým, čo oň sami požiadajú. Automatický prechod na lacnejšiu tarifu sa však uskutoční najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti nariadenia.

Kompromisné riešenie predpokladá znižovanie poplatkov v troch krokoch:

  • Ihneď po publikovaní nariadenia v Oficiálnom vestníku budú ceny znížené na max. 0,49/0,24 eura za minútu odchádzajúceho/prichádzajúceho hovoru;
  • o rok neskôr (2008) budú stropy znížené na 0,46/0,22 eura za minútu;
  • počas ďalšieho roka (2009) sa budú ceny opätovne znižovať na strop 0,43/0,19 eura za minútu.

Súčasne bude znížená aj veľkoobchodná cena za vzájomné poskytovanie roamingu medzi jednotlivými mobilnými operátormi. Po nadobudnutí účinnosti regulácie bude strop stanovený na 0,30 eura za minútu, do roku 2009 by sa mal znížiť na 0,26 eura za minútu.

Akokoľvek, veľké množstvo európskych operátorov už predstavilo svoje špeciálne ponuky pre svojich zákazníkov, ktorí často využívajú roamingové služby. V mnohých prípadoch sú tieto ceny oveľa nižšie ako predpokladá nové nariadenie EÚ

  • Finále

Poslanci EP schválili poobede 23. mája veľkou väčšinou hlasov očakávaný návrh nariadenia. Európsky parlament neústupne trval na tom, aby nová legislatíva vstúpila do platnosti už toto leto, čo sa po úspešnom ukončení rokovaní medzi EP a Radou teraz ukazuje ako dosiahnuteľné. Poslanci nariadenie prerokovali v prvom čítaní, pričom posledné vyjednávania s Radou priniesli dohodu, ktorá umožní, aby bolo zároveň aj čítaním posledným a aby mohla táto legislatíva vstúpiť do platnosti čo najskôr.

Pozície

Deň pred hlasovaním spravodajca správy Paul Rübig (EPP-ED, AT) zopakoval presvedčenie EP, že rýchle prijatie nariadenia je z pohľadu prínosov pre európskych občanov nevyhnutnosťou, a zdôraznil, že je potrebné, aby začalo platiť už toto leto. “V súvislosti s týmto presvedčením vyzývame Radu a Európsku komisiu, aby podľa vzoru EP, ktorému sa podarilo legislatívny text skontrolovať a dať preložiť do všetkých oficiálnych jazykov Únie len za päť dní, z ktorých boli štyri dňami pracovného pokoja, taktiež urobili z ich strany maximum pre pripravenie legislatívy pre podpis a pre následné okamžité publikovanie v Úradnom vestníku EÚ”, uviedol. Svoje vyhlásenie následne doplnil o informáciu, že po podpise nariadenia Parlamentom a Radou je možné zverejniť ho v Úradnom vestníku do 24 hodín.

Joachim Wuermelig, ktorý hovoril v mene nemeckého predsedníctva Rady uviedol, že sekretariát Rady urobí všetko pre to, aby nariadenie vstúpilo do platnosti “čo najskôr, teda najneskôr do 29. júna”.

Eurokomisárka Viviane Reding však na jeho slová reagovala s upozornením, že “to nie je dostatočne rýchlo” a zverejnenie nariadenia v Úradnom vestníku (teda jeho vstup do platnosti), by sa nemalo uskutočniť “až koncom júna, ale oveľa skôr”.

Asociácia GSM (GSMA), ktorá zastupuje približne 700 mobilných operátorov z celého sveta, varovala, že spotrebitelia ešte nemajú dôvod na oslavy, pretože mobilní operátori, ktorí budú nútení poskytovať lacnejší roaming si budú môcť schodok príjmov kompenzovať zvýšenými cenami za poskytovanie vnútroštátnych telekomunikačných služieb. Hovorca GSMA David Pringle povedal: „Sme sklamaní. Limity cien sú veľmi nízke. Pod svojou úrovňou neponechávajú žiadny priestor pre konkurenciu. Stanú sa štandardnou tarifou.“ Potom dodal, že návrh „zaváňa prístupom k trhu na spôsob plánovanej ekonomiky.“ Povinnosť informovať všetkých zákazníkov o nových tarifách označil za „obrovské cvičenie v logistike.“ 

V dnešnej rozprave slovenská europoslankyňa Zita Pleštinská (EPP-ED) uviedla, že spotrebitelia, “predovšetkým turisti, študenti či obchodníci”, boli často nemilo prekvapení z výšky účtu za mobil po návrate zo zahraničia, čo sa teraz zmení. “Po konštruktívnych  diskusiách v EP sa podarilo stanoviť cenové stropy tak, že sa na jednej strane výrazne znížia náklady pre roamingových zákazníkov a druhej strane sa zaručí dostatočný priestor pre cenovú konkurenciu medzi mobilnými operátormi”, uviedla. “Som tiež rada, že sa Európskemu parlamentu podarilo dosiahnuť, že tí, ktorí majú dohodnuté výhodnejšie zmluvy, nebudú automaticky spadať pod spotrebiteľskú ochrannú tarifu, ale zostane im výhodnejšia, vopred dohodnutá zmluva”, povedala na margo tejto časti dohody.

V súvislosti s trojročnou platnosťou nariadenia verí, že aj v oblasti roamingových hovorov sa vytvorí skutočne konkurenčný trh a ďalšia regulácia nebude potrebná. Európa podľa nej potrebuje konkrétne výsledky a prijatie tejto legislatívy v tak rekordne krátkom čase je podľa jej slov “veľkolepým krokom v prospech našich európskych občanov a jasným dôkazom, že keď má Európa seriózny a konkrétny projekt, dokáže sa rýchlo dohodnúť”.

Reguláciu roamingu podporil aj slovenský europoslanec Vladimír Maňka (SES), podľa ktorého sú zisky niektorých operátorov “skutočne škandalózne vysoké”, keďže niekoľkonásobne prekračujú náklady týchto operátorov.

Ďalšie kroky

  • 23. máj 2007: Parlament hlasoval o návrhu nariadenia.
  • 7. jún 2007: Očakáva sa, že Rada ministrov telekomunikácií taktiež podporí kompromisné znenie textu.
  • O niekoľko týždňov neskôr by malo byť nariadenie publikované v Oficiálnom vestníku. Účinným sa stane okamžite, čo znamená, že zákazníci budú môcť požiadať o lacnejší roaming ihneď po publikovaní legislatívy.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA