Parlament podporil správu o úverovom a finančnom vzdelávaní

Parlament prijal správu o ochrane spotrebiteľa úverovým a finančným vzdelávaním. Vďaka programu by mali porozumieť nielen riadeniu súkromných financií, zhodnoteniu úspor, využívaniu poistných produktov, ale aj obyčajným bankovým výpisom a potvrdeniam.

Parlament prijal správu venujúcu sa ochrane spotrebiteľa prostredníctvom finančného a úverového vzdelávania. Lepšia orientácia Európanov vo svete peňazí by mala podľa nej zabezpečiť zlepšenie konkurencie, kvality a inovácií v oblasti bankových a finančných služieb. Správa tiež uvítala novovzniknutú expertnú skupinu pre finančné vzdelávanie a návrh online bázy dát osnov a výskumov finančného vzdelávania v EÚ.

Snemovňa žiada Komisiu, aby rozvinula aj programy, ktoré súvisia s osobnými financiami. Každý členský štát si ich potom aplikuje na základe svojich osobitných národných potrieb. Dôležitou súčasťou tejto požiadavky je podpora zavádzania finančného vzdelávania na základných a stredných školách. Špeciálnymi tréningami by mali prejsť aj sociálni pracovníci, ktorí sa zaoberajú prípadmi ľudí na pokraji chudoby alebo s vysokými dlhmi. Správa však zdôrazňuje, že podstatné nie je zahltiť spotrebiteľov informáciami, ale radšej vsadiť na kvalitu ako na kvantitu.
 
Za prijatie správy hlasovala aj europoslankyňa Zita Pleštinská (EPP-ED, SK), ktorá v rámci tzv. vysvetlení hlasovania povedala, že ide o dôležitý príspevok EP k ochrane spotrebiteľa. Zároveň podporila myšlienku zaviesť fiančné vzdelávanie aj do osnov základných a stredných škôl a zdôraznila, že treba lepšie spropagovať webové vzdelávanie Dolceta a Európsky diár. Podľa Pleštinskej majú európski spotrebitelia  vďaka finančnej kríze vynikajúcu príležitosť overiť si svoje vedomosti v oblasti financií.

„Získali výbornú skúsenosť, že porozumieť riadeniu súkromných financií, zhodnoteniu úspor, využívaniu poistných produktov, ale aj obyčajným bankovým výpisom a potvrdeniam si vyžaduje znalosť základnej finančnej terminológie a schopnosť využiť ju pre správne spravovanie svojich financií,“ uviedla.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA