Plán boja proti daňovým podvodom

Komisia konštatuje, že daňové podvody sú čoraz väčším problémom. Navrhuje niekoľko opatrení, ktoré by mali zvýšiť výber DPH.

kovacs
kovacs

Krátka správa

Členské krajiny EÚ spolupracujú v oblasti výberu DPH od roku 1981, a pri výbere spotrebných daní od 1993. Globalizácia a nedostatočná spolupráca medzi úradmi členských krajín však robia súčasný systém stále viac zastaraným a neefektívnym.

Komisár EÚ pre dane László Kovács vyhlásil: „Daňové podvody sa stali dôvodom veľkých obáv.“ Komisia odhaduje, že podvody na DPH stoja EÚ asi 60 miliárd eur ročne (teda 2-2,5% celkovej HDP Únie).

Komisár Kovács preto 7. júna navrhne ministrom financií EÚ niekoľko krokov pre efektívnejší boj proti daňovým podvodom:

  • Zlepšenie spolupráce medzi členskými krajinami lepšími administratívnymi mechanizmami, novými legislatívnymi iniciatívami a vytvorením Fóra Spoločenstva pre administratívnu spoluprácu.
  • Rozvoj komunitárneho prístupu k spolupráci s tretími krajinami, ktoré nie sú členmi Únie, napríklad zahrnutím klauzuly o daňovej spolupráci do dohôd o ekonomickom partnerstve. Tá je v súčasnosti založená na bilaterálnej spolupráci.
  • Modifikovanie súčasného systému DPH a spotrebných daní, aby sa posilnil princíp spoločného a samostatného ručenia za daňové platby a, v prípade možnosti, rozšírenie mechanizmu, ktorý vyžaduje od podnikateľov v EÚ aby si účtovali DPH ak sú im poskytnuté služby z inej krajiny EÚ alebo tretej krajiny, aj na transakcie v rámci krajiny.

Opatrenia budú potrebovať jednomyseľný súhlas Rady.

Komisia zdôrazňuje, že navrhované opatrenia nemajú žiadnym spôsobom zabrániť dosiahnutiu jedného z kľúčových lisabonských cieľov, teda zjednodušenie fiškálneho prostredia v EÚ pre posilnenie konkurencieschopnosti.

REKLAMA

REKLAMA