Plán boja proti daňovým podvodom

Komisia konštatuje, že daňové podvody sú čoraz väčším problémom. Navrhuje niekoľko opatrení, ktoré by mali zvýšiť výber DPH.

Krátka správa

Členské krajiny EÚ spolupracujú v oblasti výberu DPH od roku 1981, a pri výbere spotrebných daní od 1993. Globalizácia a nedostatočná spolupráca medzi úradmi členských krajín však robia súčasný systém stále viac zastaraným a neefektívnym.

Komisár EÚ pre dane László Kovács vyhlásil: „Daňové podvody sa stali dôvodom veľkých obáv.“ Komisia odhaduje, že podvody na DPH stoja EÚ asi 60 miliárd eur ročne (teda 2-2,5% celkovej HDP Únie).

Komisár Kovács preto 7. júna navrhne ministrom financií EÚ niekoľko krokov pre efektívnejší boj proti daňovým podvodom:

  • Zlepšenie spolupráce medzi členskými krajinami lepšími administratívnymi mechanizmami, novými legislatívnymi iniciatívami a vytvorením Fóra Spoločenstva pre administratívnu spoluprácu.
  • Rozvoj komunitárneho prístupu k spolupráci s tretími krajinami, ktoré nie sú členmi Únie, napríklad zahrnutím klauzuly o daňovej spolupráci do dohôd o ekonomickom partnerstve. Tá je v súčasnosti založená na bilaterálnej spolupráci.
  • Modifikovanie súčasného systému DPH a spotrebných daní, aby sa posilnil princíp spoločného a samostatného ručenia za daňové platby a, v prípade možnosti, rozšírenie mechanizmu, ktorý vyžaduje od podnikateľov v EÚ aby si účtovali DPH ak sú im poskytnuté služby z inej krajiny EÚ alebo tretej krajiny, aj na transakcie v rámci krajiny.

Opatrenia budú potrebovať jednomyseľný súhlas Rady.

Komisia zdôrazňuje, že navrhované opatrenia nemajú žiadnym spôsobom zabrániť dosiahnutiu jedného z kľúčových lisabonských cieľov, teda zjednodušenie fiškálneho prostredia v EÚ pre posilnenie konkurencieschopnosti.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA