Podnikatelia najhoršie hodnotia novelu zákona o sociálnom poistení

Národná rada SR v štvrtom volebnom období rokovala o 61 zákonoch, ktoré mali podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska vplyv na podnikateľské prostredie. Podnikatelia najlepšie ohodnotili novelu zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja a najhoršie novelu zákona o sociálnom poistení.

Podnikatelia hodnotili 61 zákonov, o ktorých od 4. júla 2006 rokovali poslanci Národnej rady SR. Vybrala ich Podnikateľská aliancia Slovenska z hľadiska vplyvu na podnikateľské prostredie. Podľa hodnotenia podnikateľov na podnikanie malo pozitívny vplyv 29 zákonov, negatívny 31 a jeden hodnotili neutrálne. Z nich 59 nakoniec schválili a dva neprešli. 

Najlepšie skóre zaznamenala nedávno schválená novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Druhé najlepšie hodnotenie dostala novela zákona o dani z príjmov prijatá v rámci protikrízových opatrení. Tretím najlepším bolo neobmedzené ručenie za vklady v bankách.

Naopak najhoršie obstála novela zákona o sociálnom poistení z roku 2007, ďalej novela zákona o dani z príjmov zo začiatku volebného obdobia, ktorou sa zaviedla tzv. milionárska daň a zákon o podpore a rozvoji verejného zdravia.

Podnikatelia hodnotili aj vplyv hlasovania samotných poslancov. Kompletný rebríček strán, ktoré najviac prispeli k zhoršeniu podnikateľského prostredia nájdete na tomto odkaze.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA