Podnikatelia nechcú nové regulácie v transatlantickom obchode

Spotrebiteľské združenia v EÚ žiadajú prísnejšie presadzovanie legislatívy, ktorá stanovuje transatlantické štandardy výrobkov. Podľa podnikateľov však regulačná spolupráca pre priemysel „nie je vždy dobrá“.

Fórom spolupráce USA a EÚ v obchodných a iných ekonomických otázkach je Transatlantická ekonomická rada (TEC). Bola vytvorená v apríli 2007 z iniciatívy nemeckej kancelárky Angely Merkel a amerického prezidenta Georga Busha v snahe oživiť ekonomické väzby. Cieľom TEC je odstrániť technické bariéry a rozdiely v štandardoch, ktoré zvyšujú náklady pre firmy podnikajúce a obchodujúce na oboch brehoch Atlantiku.

Transatlantický podnikateľský dialóg (TABD) je zas neformálnym rámcom spolupráce medzi transatlantickou podnikateľskou komunitou a vládami EÚ a USA. Tvorí ho koalícia výkonných riaditeľov najväčších spoločností a vďaka nemu môžu priemyselné a obchodné asociácie na oboch stranách Atlantiku vyvíjať  spoločné odporúčania pre obchodnú politiku EÚ-USA.

Prísnejšie presadzovanie regulácií

Spotrebiteľské organizácie EÚ žiadajú posilnenie transatlantickej spolupráce v oblasti regulácií. Ich slová však môže vypočuť až nová administratíva v Bielom dome, ktorá vzíde z volieb 4. novembra.

„Regulácie nestačia na to, aby sa ľudia cítili bezpečnejší. Musia byť aj reálne presadené, inak sa spotrebitelia vôbec nebudú cítiť bezpeční“, povedala Monique Goyens, generálna riaditeľka európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC, na konferencii o transatlantickej regulačnej spolupráci organizovanej 28. októbra podnikateľskou asociáciou BusinessEurope.

Dôverou spotrebiteľov „otriasla“ kríza na finančných trhoch. Teraz je správny čas na to, aby vlády a establišment dokázali, že existujú regulácie, ktoré ich ochránia, tvrdí Goyens.

Obavy z nadmernej záťaže

Komisia to však takto nevidí. Obáva sa príliš veľkého tlaku na firmy zavádzaním nových pravidiel. „Komisia nepristupuje k regulačnej spolupráci zo spoločenského uhla pohľadu“, tvrdí Françoise Le Bail, zástupkyňa generálneho riaditeľa na DG podnikanie a priemysel, ktorá je zároveň členkov TEC. „Európske inštitúcie rokujú o eliminácii technických bariér obchodu.“

Podnikatelia sa obávajú, že im splnenie nových regulácií zvýši náklady. „Regulačná spolupráca znamená efektívnejšie a lepšie regulácie, a nie viac alebo menej (regulácií)“, povedal Stanton D. Anderson, predseda Global Regulatory Cooperation Project v Americkej obchodnej komore.

Citoval príklad zákona Sarbanes-Oxley Act, ktorý bol v USA schválený v reakcii na škandály Enronu a WorldComu na začiatku tohto desaťročia. V skutočnosti ale zákon „spôsobil viac problémov“.

Adrian Harris z Orgalime, združenia zastupujúceho strojárenský priemysel EÚ, hovoril o „základných bariérach“ harmonizácie, ktorým musia niektoré spoločnosti čeliť – ako je používanie rozličného štandardu prúdu a napätia v sieti v EÚ a v USA. Problém dokonca existuje aj vo vnútri Únie – kvôli rozdielom medzi Britániou a kontinentálnou Európou.

Podľa Harrisa je environmentálna legislatíva pre podnikanie často prekážkou. „V Európe má DG pre životné prostredie vlastný model environmentálnych štandardov.“ Požiadavky EÚ sú odlišné od USA, a tam sú zas rôzne od štátu k štátu. Transatlantický obchod je pre podnikateľov „komplikovaný“ aj kvôli rozdielnym colným pravidlám.

Nevypočutý hlas

Predstavitelia priemyslu sa sťažujú aj na to, že nie sú pri tvorbe legislatívy konzultovaní dostatočne včas. „Viac by pomohlo, ak by ľudia hovoril pred, nie po prijatí legislatívy“, tvrdí Harris.

Prezidentské voľby v USA

Na otázku, či na transatlantických obchodných vzťahoch môžu niečo zmeniť prezidentské voľby v USA Anderson odpovedal, že veľký vplyv neočakáva. Namiesto toho by sa mal TEC zaoberať „horizontálnymi otázkami“, týkajúcimi sa priemyselných sektorov budúcnosti. „Je veľmi ťažké meniť regulácie, ktoré sú zavedené už roky.“ Za „skutočnú oblasť pre zmenu a spoluprácu“ označil v tejto súvislosti regulácie v oblasti nanotechnológií.

Americké prezidentské voľby sa uskutočnia 4. novembra. Po ôsmych rokoch vlády republikánskej administratívy Georga Busha si budú môcť voliči vybrať medzi jeho nástupcom McCainom a demokratom Obamom. U oboch kandidátov sa očakáva, že sa v prípade víťazstva pokúsia napraviť pošramotené vzťahy s Európou.

Pozície

„Chcem aby bolo jasné, že nebudeme zavádzať ďalšiu legislatívu, ktorá vytvorí ďalšie problémy“, zdôraznila Françoise Le Bail, zástupkyňa generálneho riaditeľa na DG podnikanie a priemysel, ktorá je zároveň členkov TEC. Zároveň však pripomenula, že ďalšia regulačná spolupráca medzi EÚ a USA je potrebná.

Na otázku, či TEC priniesla nejaký dôležitejší pokrok, Le Bail odpovedala: „To ej dobrá otázka. Všetky veci (ktorými sa zaoberá) sú dlhodobé. Regulačná spolupráca a diskusia o štandardoch sú veľmi technické a zapája sa do nich množstvo ľudí.“

Podľa Stantona D. Andresona, predsedu Global Regulatory Cooperation Project v Americkej obchodnej komore, poskytuje TEC „najlepšiu príležitosť zaoberať sa dlho otvorenými otázkami“, no „nie je mechanizmom vyjednávania“. Zdôraznil, že „žiadna zo strán neprehráva a nie sú to ani obchodné rokovania“. Kriticky poznamenal, že sú potrebné „lepšie kritériá“ identifikácie relevantných otázok.

Adrian Harris z Orgalime, združenia zastupujúceho strojárenský priemysel EÚ, podporil ciele TEC. „Čokoľvek, čo môžeme urobiť na elimináciu nepotrebných bariér, je užitočné.“

„Veríme v otváranie trhov, nie však na úkor ochrany spotrebiteľov“, povedal Monique Goyens, generálna riaditeľka európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC. „Odstraňovanie obchodných bariér neznamená oslabovanie zákonov o ochrane spotrebiteľov. Máme iné predstavy o tom, čo znamená byrokracia, než podnikatelia.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA