Ponuka kooperačných partnerstiev – 1.-15. december 2008

Portál Enterprise Europe Network zverejnil ďalšie ponuky na spoluprácu firiem z Európy.

B.08 Iná ťažba a dobývanie

20081210008
Talianska spoločnosť sa špecializuje na ťažbu mramoru a hľadá distribútorov.

C.10 Výroba potravín

20081208007
Grécka spoločnosť je výrobca cestovín a hľadá obchodných partnerov a ponúka služby obchodného sprostredkovateľa.

20081209021
Talianska spoločnosť je výrobca vysokokvalitného mlieka a syra a hľadá obchodných partnerov.

20081204003
Cyperská spoločnosť je výrobca mrazeného jedla a hľadá distribútorov.

C.14 Výroba odevov

20081211001
Arménska textilná spoločnosť vyrábajúca rôzne druhy oblečenia pre mužov, ženy a deti hľadá služby obchodných sprostredkovateľov a partnera pre spoločný podnik.

C.20 Výroba chemikálií a chemických produktov

20081210020
Talianska spoločnosť vyrábajúca produkty z mlieka hľadá spoločnosť, ktorá sa špecializuje na transfer služieb pre malé a stredné podniky.

20081212002
Talianska spoločnosť vyrába a obchoduje s hygienickými produktmi pre zvieratá a hľadá obchodnú spoluprácu so zahraničnými spoločnosťami.

20081211050
Talianska spoločnosť vyrába a obchoduje s omáčkami a koreninami do cesnakových chlebov, hľadá obchodných sprostredkovateľov.

C.22 Výroba výrobkov z gumy a plastuv

20081208005
Bulharská spoločnosť vyrábajúca dvere, okná, fasády z PVC a hliníka a modely lodí z laminátu, hľadá a ponúka služby obchodného sprostredkovateľa.

C.24 Výroba a spracovanie kovov

20081208019
Francúzska liatinová zlievareň hľadá distribútorov.

C.28 Výroba strojov a zariadení i.n.

20081204017
Talianska spoločnosť vyrábajúca mechanizačné systémy ponúka výskum a technologický vývoj, subdodávky a outsourcing.

20081202019
Talianska spoločnosť je výrobca ozubených kolies a hľadá spoločnosť na subdodávateľskú dohodu.

20081209042
Talianska spoločnosť vyrába mechanické komponenty s najvyššou kvalitou a technologickými štandardmi a hľadá možných zákazníkov v tejto oblasti.

C.31 Výroba nábytku

20081203055
Talianska spoločnosť je skúsený výrobca doplnkového nábytku a hľadá obchodného sprostredkovateľa.

C.32 Iná výroba

20081215034
Talianska spoločnosť vyrábajúca elektro-medicínske nástroje a estetické súčiastky, hľadá zahraničných distribútorov.

C.46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

20081208008
Francúzska spoločnosť vyrábajúca tkaniny a dekoračné produkty hľadá obchodných agentov.

D.35 Dodávka elektriny, plynu , pary a studeného vzduchu

20081202006
Talianska spoločnosť špecializujúca sa na dizajn a konštrukciu podnikov na čistenie odpadových plynov a vzduchu hľadá obchodných sprostredkovateľov.

F.41 Výstavba budov

20081201038
Írska stavebná spoločnosť hľadá dodávateľov stavebného materiálu a stavebné služby.

G.46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

20081215013
Belgická spoločnosť špecializujúca sa na distribúciu elektronických súčiastok hľadá partnera za účelom rozšírenia svojho trhu.

20081208033
Dánsky díler systémov pre novinovú a ofsetovú tlač hľadá obchodných partnerov a ponúka služby obchodného sprostredkovateľa.

20081202060
Luxemburská spoločnosť špecializujúca sa na sprostredkovanie rôznych druhov produktov hľadá krátkodobé aj dlhodobé partnerstvo.

20081210004
Arménska spoločnosť je dovozca surových chemikálií a činidiel, laboratórnych sklenených náradí a nábytku a ponúka sprostredkovateľské služby a hľadá firmu pre spoločný podnik.

I.55 Ubytovanie

20081208021
Grécka spoločnosť poskytuje turistické služby a hľadá obchodných sprostredkovateľov a ponúka služby obchodného zástupcu.

J.58 Nakladateľské činnost

20081202012
Belgická spoločnosť špecializujúca sa na vývoj softvéru ponúka partnerstvo pre nové technické IT produkty.

J.61 Telekomunikácie

20081208012
Grécka spoločnosť sa špecializuje v oblasti IT a telekomunikácií a hľadá obchodných partnerov.

20081201012
Izraelská spoločnosť sa špecializuje na vývoj, výrobu a obchod s telefónmi zabudovanými vo vozidlách a hľadá distribútorov.

J.62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

20081208022
Grécka spoločnosť sa špecializuje na IT systémy a hľadá obchodných partnerov ( agentov, zástupcov a distribútorov).

M.69 Právne a účtovnícke činnosti

20081203006
Cyperská spoločnosť sa špecializuje na právne a poradenské služby a hľadá obchodných partnerov.

P.85 Vzdelávanie

20081201004
Izraelská spoločnosť špecializujúca sa na vývoj a výrobu vedecko-vzdelávacích nástrojov na prípravu experimentov, hľadá obchodných sprostredkovateľov a ponúka vývoj a výrobu inovatívnych produktov.

Ak sa vaša spoločnosť zaoberá niektorou z týchto oblastí a má záujem o spoluprácu, kontaktné informácie nájde na stránke Enterprise Europe Network Slovensko.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA