Ponuka kooperačných partnerstiev – 15.-31. december 2008

Portál Enterprise Europe Network zverejnil ďalšie ponuky na spoluprácu firiem z Európy.

A.1 Pestovanie hrozna

20081222042
Talianska spoločnosť vyrábajúca a predávajúca vína vysokej kvality, hľadá importérov a agentov na distribúciu jej vín.

C 2.15 Výroba kože a kožených výrobkov

20081217003
Taliansky výrobca topánok a šľapiek hľadá agentov a distribútorov.

20081219023
Taliansky výrobca kožených rukavíc pre ženy a mužov hľadá distribútorov, obchodné domy, importérov a agentov.

C16 Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku

20081231022
Maďarska spoločnosť špecializujúca sa na drevené hry a hračky hľadá kooperačných partnerov na distribúciu ich výrobkov a partnerov pre spoločnú výrobu nových produktov.

20081218014
Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu lukostreleckých športových zariadení hlavne drevených lukov hľadá partnerov pre subkontrakting.

20081216005
Maďarský piliarsky závod hľadá partnerov na predaj Robinia piliarskych výrobkov hlavne na nábytkársky priemysel.

C18 Tlač a reprodukcia záznamových médií

20081222020
Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na tlač 3D hľadá obchodných sprostredkovateľov na distribúciu jej produktov.

C 20 Výroba chemikálií a chemických produktov

20081218031
Malá švédska kozmetická spoločnosť hľadá distribútorov a výrobcov ekologicky vyrábaných prírodných olejov a mastí na výrobu pleťových kozmetických vôd a výrobkov vlasovej starostlivosti.

20081223006
Francúzsky výrobca veľkej škály čistiacich prostriedkov pre exteriéry a interiéry, hotely, stavebný a automobilový priemysel hľadá predajcov. Výhody repelentov sú: účinne, rýchle, mach nezarastajú fungicídne. Výhody čistiacich prostriedkov: neobsahujú kyseliny, rozpúšťadlá, fosfáty, toxické látky, ľahko sa používajú, sú vysokovýkonne a nepotrebujú opláchnutie.

C 22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

20081218035
Švédsky výrobca ventilátorov pre domáce použitie pre spotrebiteľky trh hľadá inovatívne produkty pre sektor šetrenie energie, kúrenie a ventilácia na začlenenie sa do ich výrobkov.

C 23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

20081222028
Talianska spoločnosť vyrábajúce dizajnérske zrkadlá a zariadenia hľadá sprostredkovateľov. K výrobkov patria špeciálne zrkadla pre kúpeľne, stavebné sklo, bezpečnostné sklo, izolačné oknové sklo a pod.

C 24 Výroba a spracovanie kovov

20081231026
Maďarska spoločnosť hľadá partnerov pre distribúciu kováčskych výrobkov a ponúka prácu ako subkontraktor pre spoločnosti v nábytkárskom a stavebnom priemysle. Veľká časť výrobkov sú unikátne, remeselnícke výrobky s vlastným dizajnom, vyrobené podľa tradičných technológií a ľudového umenia.

20081231026
Maďarska spoločnosť hľadá partnerov pre distribúciu kováčskych výrobkov a ponúka prácu ako subkontraktor pre spoločnosti v nábytkárskom a stavebnom priemysle. Veľká časť výrobkov sú unikátne, remeselnícke výrobky s vlastným dizajnom, vyrobené podľa tradičných technológií a ľudového umenia.

20081223023
Česká spoločnosť špecializujúca sa na spracovanie hliníka, odlievanie kovov z hliníka a zinku, výrobou nástrojov a foriem, úpravu povrchu práškovým pokovovaním ponúka spoluprácu a hľadá subkontraktora.

C 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

20080722044
Česká spoločnosť špecializujúca sa na výrobu pneumatických elementov, pneumatických mobilov pneumatík, čerpacích techník hľadá obchodných agentov, distribútorov a ponúka spoluprácu ako subkontraktor.

20081222044
Nemecký výrobca solárnych sond, nehrdzavejúcich kovových snímačov (V4A), vzduchových ohrievacích vodných púmp, hľadá partnerov v celej Európe na distribúciu geotermálnych systémov.

20081215032
Bulharská spoločnosť špecializujúca sa na laserové a plazmové razenie, kovové konštrukcie, zváranie a montáž unikátnych zariadení hľadá obchodných sprostredkovateľov, partnerov pre subkontrakting a spoločný podnik. Spoločnosť ponúka logistické služby a recipročnú výrobu.

C 27 Výroba elektrických zariadení

20081224008
Francúzska spoločnosť špecializujúca sa na kuchynské zariadenia hľadá obchodné spoločnosti. Spoločnosť vyrába varné dosky pre spotrebiteľský trh.

20081215018
Belgická spoločnosť špecializujúca sa na výrobu a dizajn rôznych RFID kariet a príveskov, otáčacie multi štandardných čítacie a PVC kariet hľadá partnerov na obchodné sprostredkovateľské služby.

20081215039
Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu gastronomických zariadení ako chladničky, mrazničky a špeciálne sporáky, ponúka stať sa subkontraktorom pre spoločnosti, ktoré majú voľné kapacity. Hľadá taktiež obchodných sprostredkovateľov pre distribúciu ich výrobkov.

C 28 Výroba strojov a zariadení i. n.

20081216028
Nemecká spoločnosť ponúka zákazníkom špeciálne riešenia na poli manipulačných zariadení, prepravných strojov a automatizácie, špeciálne dizajn, výroba a služby pre zveráky, dopravné, zdvíhacie a montážnych zariadení. Spoločnosť hľadá distribučných partnerov a ponúka služby ako subkontraktor.

20081216022
Talianska výskumná spoločnosť vyrábajúca zariadenie na čistenie ovzdušia pre znečistené emisie pre priemysel hľadá obchodných agentov.

20081222046
Francúzska spoločnosť vyrábajúca inovatívne baliace výrobky pre záhradníctvo a kvetinový sektor, hľadá distribútorov.

20081219025
Talianska spoločnosť špecializujúca sa na automatizáciu a roboty a výrobu dosiek pre elektrické kontrolne panely a káblový systém, hľadá distribútorov v EU a na strednom východe.

C 31 Výroba nábytku

20081218010
Chorvátska spoločnosť špecializujúca sa na výrobu výliskov pre ubytovacie kontajnery, špeciálne postele, palety a obchodné drevo hľadá obchodných sprostredkovateľov a ponúka aktivity v spoločnom podniku.

C 32 Iná výroba

20081222038
Nemecká spoločnosť ponúkajúca veľký sortiment ohrievačov používaných pre geotermálnu energiu pomocou špirálových kolektorov pre vzdušné a vodné pumpy, hľadá predajcov ich výrobkov a subkontraktorov, investorov na projekty.

20081219013
Talianska spoločnosť vyrábajúca prenosné hasiace prístroje hľadá distribútorov v celej Európe.

20081215034
Taliansky spoločnosť vyrábajúca elektro medicínske zariadenia a asketických zariadení hľadá distribútorov.

E 36 Zber, úprava a dodávka vody

20081217027
Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na systémy pre hľadanie úniku vodnej siete, hľadá distribútorov. Ďalej vyrába výrobky schopné lokalizovať vodné potrubie a získavať údaje pre tlak potrubia.

E 38 Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov

20081219006
Chorvátska spoločnosť pre recykláciu a obchod s druhotným nespracovaným materiálov hľadá obchodných partnerov pre rôzne druhy spolupráce s EU krajinami.

F 41 Výstavba budov

20081218004
Maďarská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu izolačných garáži, mobilných domov a obchodov hľadá distribútorov.

F 43 Špecializované stavebné práce

20081222031
Nemecká spoločnosť pôsobiaca na poli obnoviteľných zdrojov energie, špeciálne solárne, veternej a bioenergie technológií, bio palív a technológií na úsporu energie ponúka svoje služby ako subkontraktor v spoločných projektoch.

G 46 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov

20081215013
Belgická spoločnosť špecializujúca sa na distribúciu elektronických zariadení ako sú chladiče vody a iné výrobky podľa požiadavky, hľadá partnerov na hľadanie nových trhov.

20081215024
Cyperská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu zdravotnej a okrášľujúcej kozmetiky hľadá obchodných partnerov.

20081223008
Francúzsky sprostredkovateľ ponúka obchodné služby pre výrobcov potravinárskych prísad a polotovarov, ktorý majú záujem exportovať do Francúzska.

20081208030
Cyperská spoločnosť importér a distribútorov výrobkov pre domácnosť ako napr. kuchynský riad hľadá obchodných partnerov.

20081217021
Cyperská spoločnosť špecializujúca sa na výrobu kozmetiky hľadá obchodných partnerov.

H 49 Pozemná doprava a doprava potrubím

20081219015
Nemecká spoločnosť špecializujúca sa na komunikácie, navigácie a ochranné technológie ponúka produkty a riešenie systému pre sledovanie nákladu a vozidiel. Systém je založený na satelitnej komunikácií a ponúka ako užívateľ veľa operačných možnosti cez diaľkovú kontrolu.

J 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

20081216025
Francúzsky výrobca inovatívneho systému pre triediace zariadenie v chemickom a farmacituickom zariadení hľadá distribútorov pracujúcich v oblasti farmácie a nemocníc na distribúciu ich výrobkov.

L 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností

20081219005
Malá cyperská spoločnosť zapojená do rozvoja realitných kancelárií hľadá pre investorov a agentov propagáciu ich výrobkov.

M 69 Právne a účtovnícke činnosti

20081219001
Cyperská konzultačná spoločnosť špecializujúca sa na medzinárodné daňové plánovanie a obchodovanie spoločností hľadá sprostredkovateľov a reprezentantov pre zahraničný obchod na Cypre. Taktiež hľadajú partnerov na subkontrakting.

M 70 Vedenie firiem

20081230013
Nemecká spoločnosť, špecializujúca sa na podporu malých a stredných podnikateľov v prístupe na trhy centrálnej a východnej Európy, hľadá kooperačných partnerov. Partner by mal mať dobré znalosti na domácich trhoch.

M 71 Architektonické a inžinierske činnosti

20081222032
Nemecká spoločnosť zameraná na potravinársky priemysel hľadá obchodných partnerov pre distribúciu a subkontrakting v oblasti technickej konzultácie, testovania a analýz, výskum a rozvoj prírodných vied.

N 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti

20081223010
Francúzska konzultačná spoločnosť ponúka svoje služby výrobcom potravinárskych prísad a polotovarov. Hľadá spoluprácu s profesionálnymi poľnohospodársko-potravinárskymi organizáciami, ktorý majú záujem o štúdium trhu a nákup potravinárskych výrobkov

Q 86 Zdravotníctvo

20081222025
Nemecká spoločnosť aktívna vo vývoji a rozvoji bioaktívnych prírodných zmesí pre bylinné extrakty, hľadá partnerov na komercializáciu týchto produktov ako potravinárske ingrediencie pre obchody so starostlivosťou o zdravie.

Ak sa vaša spoločnosť zaoberá niektorou z týchto oblastí a má záujem o spoluprácu, kontaktné informácie nájde na stránke Enterprise Europe Network Slovensko.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA