Poradcovia pre jednoduchšie zákony

Komisia menovala skupinu národných expertov, ktorá jej má pomôcť zjednodušiť a zlepšiť európsku a národnú legislatívu. Skupina sa však nebude vyjadrovať k špecifickým legislatívnym návrhom.

 

Krátka správa

Lepšia regulácia a zjednodušenie legislatívy EÚ je jedným zo základných kameňov Lisabonskej stratégie pre rast a pracovné miesta. Plánom Komisie je koordinovať aktivity na úrovni EÚ i národnej úrovni smerujúce k zjednodušeniu regulačného prostredia. Práve s týmto cieľom menovala 1. marca novú expertnú skupinu.

Jej úlohou nebude podávať odporúčania ku konkrétnym legislatívnym textom či návrhom, ale:

  • byť komunikátorom medzi Komisiou a národnými vládami vo veci lepšej regulácie
  • šíriť informácie o pozitívnych príkladoch
  • pomôcť s vývojom indikátorov pre meranie pokroku pokiaľ ide o zjednodušovanie legislatívy.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA