Právnické firmy bojujú za jednoduchší prístup na bulharský trh

Právnické firmy predložili Európskej komisii sťažnosť na Bulharsko, ktoré im podľa ich slov svojimi obmedzeniami bráni vstup na trh. Tvrdia, že bulharské právne predpisy nie sú v súlade s európskym právom a požadujú, aby ich krajina prepracovala.

Právnické firmy z Veľkej Británie, Rakúska, Slovenska, Poľska a ďalších štátov (vrátane zaoceánskych) predložili Európskej komisii oficiálnu sťažnosť na Bulharsko, že ich obmedzuje pri vstupe na svoj trh. Ako pre denník Financial Times povedal Peter Valert, jeden zo šťažujúcich sa právnikov, bulharské právnické firmy si u autorít vybavili, aby prísnymi pravidlami bránili prístupu cudzích spoločností. Sťažnosťou chcú len dosiahnuť rovnaké šance pre všetkých.

Podľa sťažnosti bulharské právo nie je v súlade s európskymi pravidlami, ktoré právnickým firmám umožňuje podnikať v ostatných členských štátoch. Bulharsko napríklad nepovoľuje zahraničným spoločnostiam vykonávať  prax pod svojimi medzinárodne známymi menami. Alebo od renomovaných právnikov žiada, aby mali zložené oficiálne skúšky z bulharského práva.

Sťažovatelia chcú, aby Bulharsko prepracovalo svoje právne predpisy, pretože podľa nich nie sú v súlade s európskymi pravidlami a je v nich priveľa medzier. Bulharská delegácia v Bruseli sa k situácii odmietla vyjadriť aj napriek žiadosti Komisie. Pokiaľ sa sťažnosť ukáže ako opodstatnená, Bulharsko sa bude zodpovedať na Európskom súdnom dvore v Luxemburgu.

Implementácia európskych pravidiel pri otváraní domácich trhov pre podniky z ostatných členských štátov už tradične robí najviac problémov právnickému sektoru. Napríklad aj vo Francúzsku trvalo pomerne dlhú dobu kým sa trh zhostil s jednotnými postupmi. Podobne ako v prípade Bulharska, tiež sa viedlo viacero diskusií najmä o spôsobe ako zahraničné právnické firmy zaradiť do domáceho systému.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA