Priemyselná politika dôležitejšia ako kedykoľvek predtým

Hoci sa európska ekonomika čoraz viac orientuje na služby, podľa predstaviteľov priemyselných sektorov, kríza spôsobila, že skoncipovanie európskej priemyselnej politiky je oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

„Neexistuje prosperujúca ekonomika bez priemyslu. Aj keď je to zrejmé, nie každý si to uvedomuje,“ uviedol Franck Huiban z EADS (Európska letecká, obranná a vesmírna spoločnosť). Podľa neho je hospodárska kríza brutálnym prebudením pre Európu, ktorá orientuje na ekonomiku založenú na službách.

EÚ dnes tvorí 15 % svetovej priemyselnej produkcie, kým ešte v roku 2000 to bolo na úrovni 20 %. Vo Francúzsku priemysel reprezentuje len 16 % HDP, podobne ako vo Veľkej Británii a ešte pred desiatimi rokmi to bolo okolo 22 %. Nemecký priemysel je odolnejší, predstavuje 30 % pridanej hodnoty. Avšak v porovnaní s rozvojovými krajinami sú to zanedbateľné údaje – tie tvoria 52 % svetovej priemyselnej produkcie.

Koncom 90-ych rokov EÚ zastávala názor, že by svoj priemysel mala premiestniť za svoje hranice a ponechať si len výskum a vývoj a marketing. Teraz naznačuje, že mení svoj názor. Stratégia Európa 2020 by mala mať osobitnú časť zameranú na priemysel. Nie je však isté ako zaručiť udržateľnosť jej výsledkov.

Lisabonská stratégia je mŕtva. A aj napriek tomu Európu 2020 vytvárame na základe rovnakého prístupu. Zaručujem vám, že o 10 rokov budeme opäť konštatovať, že sa nám ju nepodarilo naplniť,“ uviedol Rolf Kroker, riaditeľ nemeckého think-tanku Institut der deutschen Wirtschaft.

Huiban upozornil, že pri tvorbe podmienok pre rozvoj európskeho priemyslu hrajú dôležitú úlohu vlády. Poukázal, že napríklad v USA je 15 – 20 % výskumu financovaných z verejných zdrojov. Kroker dodal, že treba nastaviť daňovú politiku zvýhodňujúcu výskumné aktivity.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA