Rada schválila smernicu o službách

Po politickej dohode z konca mája 2006 prijala aj Rada spoločnú pozíciu k smernici o službách na vnútornom trhu. Smernica pôjde do druhého čítania v Parlamente na jeseň.

 

Krátka správa

Pozícia Rady sleduje rovnaké línie ako politická dohoda Rady prijatá 29. mája. Tá zas zhruba odráža hlasovanie Parlamentu 16. februára 2006 doplnený návrh prezentovaný Komisiou na začiatku apríla 2006. Smernica už neobsahuje výslovne kontroverzný pricíp krajiny pôvodu.

Pozícia Rady však môže vyvolať odpor Parlamentu pokiaľ ide o rozsah služieb patriacich do kategórie „služby vo verejnom záujme“. Rada a Komisia chcú vylúčiť spod smernice len „neekonomické služby vo verejnom záujme“, zatiaľ čo na ostatné služby vo verejnom záujme sa smernica vzťahovať bude. Parlament žiada vylúčenie všetkých služieb vo verejnom záujme.

Rada, rovnako ako Parlament a Komisia, hlasovala za vyňatie pracovných zákonov spod účinnosti smernice. Vyňaté sú tiež zdravotnícke služby a ostatné sociálne služby, rovnako ako služby realizované agentúrami ponúkajúcimi dočasnú prácu.

Hlasovanie v Rade pre konkurenciu bolo takmer jednomyseľné. Nik nehlasoval proti, zdržalo sa BelgickoLitva. Frankofónna Socialistická strana (PS), partner v belgickej vládnej koalícii sociálnych demokratov a liberálov, vedie kampaň proti smernici. Litva a Belgicko sa zdržali aj pri hlasovaní po Politickej dohode 29. mája 2006 v Rade pre konkurencieschopnosť.

Po politickej dohode zareagovali odbory rezervovane, no pozitívne. Podnikateľské kruhy a priemyselné asociácie sa však vyslovili proti „oslabovaniu“ pôvodných ambícií smernice.

Slovensko doteraz oficiálne podporovalo čo najrýchlejšie prijatie smernice a otvrenie trhu so službami v EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA