Rast výrobných cien sa spomalil

Podľa údajov Eurostatu rast indexu výrobných cien v priemyselnom sektore sa spomalil na úroveň roku 1986. Podľa odborníkov inflácia bude ďalej klesať a tlak na opätovné zníženie úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky stúpne.

Európsky štatistický úrad Eurostat zverejnil štatistiku, podľa ktorej index výrobných cien v priemyselnom sektore (IPPI) v októbri v porovnaní s novembrom klesol v eurozóne o 0,8 % a v celej EÚ o 1,4 %. Ide o najväčšie spomalenie od roku 1986. Spôsobili to rekordné výkyvy cien ropy, ktoré sa z vrcholnej hodnoty v júli prepadli o viac ako 50 %.

Pokles výrobných cien zaznamenali v priemysle aj energetike. Výrobné ceny v priemysle bez energetického sektora medzimesačne klesli aj v eurozóne aj z celkového pohľadu o 2 %. V energetickom sektore o 2% respektíve 4%. Medzimesačný rast IPPI zaznamenalo Maďarsko (1,2 %), Slovensko (0,9 %), Írsko (0,4 %) a Cyprus (0,1 %). Najväčší pokles bol v Dánsku (-5,1 %), Británii (-4,2 %) a Grécku (-2,8 %). Jedine v Nemecku sú výrobné ceny stabilné.  

Výrobné ceny podľa medziročného porovnania októbra 2007 a októbra 2008 vo všetkých odvetviach okrem energetického sektora vzrástli o 3,2 % v eurozóne a o 3,9 % v celej EÚ. Ceny v energetickom sektore za rok vzrástli o 15,8 % respektíve 16,9 %.

Za rok najrýchlejšie rástli výrobné ceny v Luxembursku o 21,1 %, Rumunsku (15 %) a Lotyšsku (14,7 %) a najmenej sa zvýšili v Česku (3,9 %), Francúzsku (4,3 %) a v Slovinsku (4,8 %). Na Slovensku to bolo o 7,5 %.

Tento vývoj podľa odborníkov znamená znižovanie inflácie a zvyšovanie tlaku na ECB, aby znížila úrokové sadzby.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA