SARIO: 700 mil. eur nových investícií za 1. polrok 2007

SARIO v príleve priamych zahraničných investícií v 1. polroku 2007 prekročilo minuloročnú bilanciu o takmer 100 mil. eur, oproti 1. polroku 2006 má náskok už o 300 mil. pri takmer dvojnásobku ukončených projektov.

Krátka správa

Polročná bilancia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) uvádza 31 ukončených investičných projektov, prílev priamych zahraničných investícií (PZI) vo výške 700,3 milióna eur a vytvorenie 6 319  nových pracovných miest s plánovanou expanziou na 7 033 pracovných miest.

Najviac projektov sa realizovalo v Košickom kraji (9 projektov), najmenej v Trenčianskom a Prešovskom, kde sa realizoval iba 1 projekt, východ Slovenska však má celkovo tretinu projektov. Podľa odvetví dominovali projekty v strojárskom priemysle (11 projektov) a v odvetví chémia, plasty, guma (5 projektov).

 „V súčasnosti asistujeme pri implementácii celkom 150 zaregistrovaných investičných projektov v rôznych fázach rozpracovania. Najviac rozpracovaných projektov  je z Nemecka (20), Veľkej Británie (15), USA (13) a Talianska (10)“, uviedla hovorkyňa SARIO Jana Murínová. Od januára zaregistrovala agentúra už 51 nových investičných projektov, ktoré vygenerovala z niekoľkých stoviek dopytov jej sekcia priamych zahraničných investícií.

Odvetvia priemyslu sú pri rozpracovaných projektoch podobné, ako pri ukončených projektoch, Jedná sa najmä o strojársky a automobilový priemysel (spolu 57 projektov). Ku slovu sa dostáva aj elektrotechnika a informačné technológie.

Z prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré má SARIO na starosti (priemyselné parky a image Slovenska), sa vyplatilo konečným žiadateľom 148 miliónov korún. Problémy zaznamenali médiá pri priemyselnom parku v Senici, kde samospráva porušením zmluvných podmienok na nenávratný finančný príspevok sa pripravila o takmer štvrť miliardy korún.

Tab.: Porovnanie ukazovateľov 2006 – 2007 (1. polrok)

SARIO 2006 2006
1. polrok
2007
1.polrok
Ukončené investičné projekty 65 17 31
Objem PZI* 607 mil. 410 mil. 700,3
Nové pracovné miesta
(plánovaná expanzia)
11 240
(14 500)
6 319
(7 033)

Zdroj: SARIO, júl 2007
Vysvetlivky: )* PZI – priame zahraničné investície

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA