Slovensko bude musieť vrátiť tri milióny eur agrodotácií

Dvadsať členských štátov bude musieť vrátiť dokopy 346,5 milióna eur agrodotácií pre nedodržiavanie pravidiel EÚ alebo neprimerané postupy kontroly. Európska komisia bude od Slovenska vymáhať 3 milióny eur.

Európska komisia, ktorá dohliada nad správnym využívaním prostriedkov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) zaznamenala na strane členských štátov viaceré pochybenia, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie pravidiel EÚ alebo kontrolu poľnohospodárskych výdavkov. Dvadsať krajín bude musieť do rozpočtu EÚ vrátiť spolu 346,5 milióna eur.

Najväčší objem dotácií bude exekutíva vymáhať od Grécka – 105,5 milióna eur za nedostatky kontrolného systému v sektore bavlny a 18,5 milióna eur za závažné a pretrvávajúce chyby systému IACS, ktorý sa používa na administráciu a vyplácanie priamych platieb. Väčší objem neoprávnených výdavkov Komisia zistila aj v prípade Poľska, ktoré za nedostatky v oblasti pomoci na plochu bude musieť vrátiť 92 miliónov eur. O 47,5 milióna príde aj Španielsko za chybnú kontrolu v sektore ovocia a zeleniny.

Jedinou krajinou Vyšehradskej štvorky, u ktorej exekutíva nezistila nezrovnalosti je Česká republika. Slovensko za nesprávny postup kontroly v oblasti rozvoja vidieka bude musieť vrátiť niečo viac ako 3 milióny eur.

„Tento postup ostáva veľmi dôležitým nástrojom, pomocou ktorého možno zabezpečiť, aby členské štáty uplatňovali také kontrolné mechanizmy, ktorými sa zabezpečí riadne využívanie peňazí daňových poplatníkov,“ okomentoval komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA