Slovensko má problémy s Bruselom. Kvôli pošte

Slovensko bude čeliť protimonopolnému konaniu Európskej komisie. V piatok v noci stroskotali rokovania a tak proti Slovensku začne formálne konanie kvôli remonopolizácii časti poštových služieb.

Spor sa týka takzvaných „hybridných poštových služieb“, využívaných najmä veľkými spoločnosťami, ktoré potrebujú komunikovať s veľkým množstvo zákazníkov. Pri týchto službách odosielateľ oznámi obsah zásielky operátorovi a ten zabezpečí jej vytlačenie a poslanie adresátom. Využíva sa na posielanie účtov, štandardizovaných listov a podobne.

Novelizácia zákona z februára tohto roku v týchto službách podľa Bruselu rozšírila monopol Slovenskej pošty. Podľa Komisie ide o sektor kde už v minulosti existovala konkurencia, a v ktorom už na trh vstúpili aj iné spoločnosti. Ich prežitie novela zákona obmedzila. Rokovania boli neúspešné a v piatok sa skončil aj posledný pokus komisárky pre konkurenciu Kroes s ministrom Ľubomírom Vážnym.

Komisia, ktorá okrem iného dohliada na dodržiavanie európskej legislatívy, by mala teraz začať proti Slovensku formálne konanie. Ak sa uzavrie rozhodnutím, že Slovensko porušilo Zmluvu snahou o remonopolizáciu sektora hybridných poštových služieb, Komisia môže vláde priamo prikázať zjednať nápravu.

Perspektívne potrestanie Slovenska môže byť pre Komisiu aj „exemplárnou ukážkou“. Už dlhšie sa snaží presadiť v Únii liberalizáciu poštových služieb, v poslednom čase sa však zvyšujú jej obavy, že sa ju členské krajiny snažia zabrzdiť.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA