Smernica o službách – diskusia

Občianske združenie Alternatíva – Komunikácia – Občania spolu s informačným portálom EurActiv.sk, Národným konventom o EÚ, za podpory Friedrich Ebert Stiftung, organizujú ďalšiu zo série „konfrontačných diskusií“:

Smernica o službách

Moderátor: Radovan Geist, šéfredaktor, EurActiv.sk

17:00 – 17:05 Pár slov na úvod

17:05 – 17:25 Liberalizácia služieb je výhodná pre všetkých; Karol Morvay, MESA 10

17:25 – 17:45 Smernica o službách musí prihliadať aj na riziká liberalizácie; Mária Svoreňová, KOZ

17:50 – 18:30 Diskusia

21. jún 2006 (streda), 17:00 – 18:30

knižnica SFPA, Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava

Email: info@euractiv.sk

Fax: +421-2-5443 2633

Zabezpečí kompromisný návrh smernice (ak bude prijatý) otvorenie európskeho trhu so službami?
Mali by sa liberalizovať všetky druhy služieb vrátane verejných služieb?
Aké výhody a riziká so sebou nesie uplatňovanie princípu „krajina pôvodu“ (country of origin principle) pre kompletizáciu jednotného európskeho trhu?

 
Po skončení diskusie vás srdečne pozývame na malé občerstvenie.

Z kapacitných dôvodov je počet miest obmedzený!
Zaregistrujte sa preto na info@euractiv.sk.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA