Socialisti chcú reguláciu investičných fondov

Skupina socialistických europoslancov vedená bývalým dánskym premiérom Poul Nyrup Rasmussenom, žiada od Komisie konkrétne kroky pri regulácii investičných fondov. Rýchly rast tohto sektora môže podľa nich ohroziť politiku tvorby pracovných miest v EÚ.

Krátka správa

Tristo stranová správa, zverejnená Socialistickou skupinou v Európskom parlamente 29. marca 2007, žiada silnejšiu reguláciu investičných fondov. „Veríme v trh, trváme však na „sociálnej trhovej ekonomike“, nie „trhovej spoločnosti““, píše sa v dokumente.

Prácu na správe viedol bývalá dánsky premiér Poul Nyrup Rasmussen a holandská europoslankyňa a hovorkyňa pre hospodárske a menové záležitosti Ieke van den Burg. Obsahuje niekoľko výhrad a obáv z neregulovaných investičných fondov, napríklad riziko pre dôchodky, zraniteľnosť súkromných spoločností, bezpečnosť poskytovania služieb, slušné pracovné podmienky, stabilitu finančných trhov, či etiku v podnikaní.

Dokument kritizuje komisára pre vnútorný trh Charlie McCreevyho: „S výnimkou komisára McCreevyho všetci ostatní uznali, že sú potrebné niektoré zmeny pre zabezpečenie lepšieho fungovania trhu s kapitálom.“

McCreevy pred časom vyhlásil, že nevidí dôvod pre ďalšiu reguláciu investičných fondov na úrovni EÚ. Podľa neho postačujú pravidlá prijaté doteraz na európskej úrovni a v jednotlivých členských krajinách. Podľa hovorkyne komisár McCreevy berie výhrady europoslancov vážne a správu v súčasnosti detailne študuje.

Viac transparentnosti a kontroly nad činnosťou fondov žiadajú aj niektorí európski politici. Nemecký minister práce a sociálnych vecí Franz Müntefering (člen SPD, ktorá je členom Strany európskych socialistov) prirovnal pôsobenie investičných fondov ku „kobylkám“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA