Spor o vodku prehrali “vodkoví konzervatívci”

Parlament včera ukončil "vojnu o vodku". Spor sa týkal surovín pre jej výrobu a o označovania liehoviny. Schválil sa "kompromis", podľa ktorého sa môže vodka vyrábať z akýchkoľvek poľnohospodárskych surovín, ak budú vyznačené na jej obale.

Krátka správa:

Proti tejto definícii vystupovali viacerí poslanci zo škandinávskych a pobaltských krajín, Poľska, ale aj Slovenska. Podľa kompromisu vyjednaného s Radou je vodka “liehovina vyrobená výhradne z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, ktorý sa získava kvasením buď zo zemiakov alebo obilia, alebo z iných poľnohospodárskych surovín”,  destilovaných presne vymedzeným spôsobom. V prípade vodky vyrábanej z produktov iných než zemiaky či obilie (teda napr. z ovocia) musí byť použitá surovina jasne vyznačená na obale fľaše. Veľkosť tohto popisu nariadenie nešpecifikuje. Teda budeme mať “VODKU” a “VODKU VYROBENÚ Z … “.
 
Vodka rozdelila Parlament na dva tábory – “vodkových konzervatívcov a liberálov”. Poslanci z krajín vyrábajúcich vodku podľa tradičných postupov vyslovili po hlasovaní s jeho výsledkom nespokojnosť. Vodkou mali byť len liehoviny vyrobené zo zemiakov, pšenice či cukrovej repy. Ostatné liehoviny by sa podľa nich týmto názvom nemali označovať vôbec. Ich pozmeňujúce návrhy však plénum zamietlo.
 
K nariadeniu sa viažu aj podmienky pre používanie prídavných látok (predovšetkým aromatických látok a cukru) do alkoholických nápojov, ktorých využívanie by mohlo podľa EP viesť k zavádzaniu spotrebiteľov o kvalite zakúpených nápojov. Poslanci preto hlasovali proti ich zvýšenému používaniu a požadujú, aby sa zachovali už osvedčené pravidlá výroby.
 
Liehoviny sú v návrhu nariadenia zadelené do 46 kategórií podľa rôznych kritérií.

Nariadenie rieši aj zemepisné označenia a označenia pôvodu rôznych typov alkoholu, ktoré by mali zostať zachované, prípadne by sa v určitých prípadoch mali doplniť.

Slovensko má v geografickom indexe zastúpených 10 druhov liehovín:

  • Karpatské brandy špeciál,
  • Bošácku Slivovicu,
  • Laugaricio Vodku,
  • 5 druhov borovičiek,
  • dve Demänovky- horkú a likér.

Parlament sa s Radou dohodol na troch rokoch, ktoré by mali dať členským krajinám dostatok času na prispôsobenie sa novým pravidlám. Rada sa vyjadrí k legislatíve na zasadnutí v septembri.
 
Slovenskí poslanci patrili medzi obhajcov konzervatívneho prístupu a podporovali požidavky štátov “vodkového pásu”. Irena Belohorská (NI) žiadala poslancov z ostatných štátov, aby rešpektovali prísnejšiu definíciu vodky a nerozširovali ju na nápoje, ktoré sú ochutené rôznymi citrusmi a podobne.

Miroslav Mikolášik (EPP-ED) uviedol, že “teraz tu máme ten prípad, kedy prevažne krajiny pôvodnej pätnástky musia dokázať, že sú spravodlivé, korektné a že to, čo dôsledne požadovali v minulosti od nás, budú presne tak isto rešpektovať i v opačnom smere, keď sa to týka ich”.

Zita Pleštinská (EPP-ED) sa záverečného hlasovania zdržala. Hlasovala za pozmeňovací návrh,  ktorý žiadal striktnú definíciu vodky a za prijateľné suroviny označoval len obilniny, zemiaky a prípadne melasu z cukrovej repy. Pripomenula, že vstupom Slovenska do EÚ zmeny v názvosloví výrobkov vôbec netešili výrobcov, “no disciplinovane sa nutnosti zmeny v názvosloví podriadili”. Prijatý kompromis teda označila za neprijateľný. Podobný názor pre EurActiv potvrdila aj poslankyňa Anna Záborská (EPP-ED).

Podľa Jiřího Maštálka (GUE/NGL, CS) je súčasná definícia vodky „vyhovujúca a dostotočná”. Parlament by podľa jeho slov nemal „podliehať tlaku, ktorý bol a je vyvíjaný “tradičnými výrobcami”, ich argumenty považuje za neopodstatnené. Maštálek teda „považuje za východisko kompromisnú definíciu podľa spravodajcu”, ktorá vodku definuje ako liehoviny vyrobená zo „zemiakov a/alebo obilnín, alebo iných poľnohospodásrkych surovín”. V tomto duchu hlasovali aj slovenskí poslanci združeni vo frakcii európskych socialistov Vladímír Maňka a Miloš Koterec.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA