Štátna pomoc malým firmám: viac peňazí, voľnejšie pravidlá

Malé podniky privítali rozhodnutie Komisie uvoľniť pravidlá štátnej pomoci. No zvýšenie sumy, ktorú môže štát firme poskytnúť bez toho, aby vopred informoval Brusel, je pre jedných pozitívnym krokom, pre iných ohrozením súťaže.

V rokoch 2009 a 2010 bude môcť štát dať jednej firme až 500 000 eur ročne, uvoľnili sa aj celkové pravidlá poskytnutia pomoci. Komisia chce týmto rozhodnutím zo 17. decembra pomôcť európskym malým a stredným podnikom (MSP) čeliť dopadom krízy. Opatrenie navrhli lídri EÚ na summite 11.-12. decembra. Znamená v podstate sedemnásobné zdvihnutie hranice pomoci – doteraz mohol štát poskytnúť jednej firme maximálne 200 000 eur za tri roky. MSP pôvodne žiadali posunutie limitu iba na 200 000 eur za rok.

Na rozhodnutie Komisie ísť omnoho vyššie nemajú jednotný názor. Zatiaľ čo SME Union, podnikateľská organizácia fungujúca popri stredo-pravej Európskej ľudovej strane (EPP) ho jednoznačne privítala, UEAPME, Európske združenie remeselníkov a malých podnikateľov, ho považuje za „určite priveľa“.

„Zvýšenie sumy… zvýši riziko, že tieto fondy budú zneužité na podporu rôznych šampiónov a nie malých podnikov. Toto rozhodnutie vytvorí nespravodlivú súťaž… pretože z pomoci sa bude tešiť len pár šťastných“, tvrdí Andrea Benassi, generálny tajomník UEAPME.

Menej kontroverznými sú nové pravidlá subvencovaných garancií pôžičiek, najmä na výrobu „zelených“ produktov. Podľa Benassiho budú teraz „ľahšie dostupné, menej drahé a štedrejšie“. Garancie totiž teraz môžu dosiahnuť výšku ceny miezd u prijímateľa pomoci a pokryjú pracovný kapitál.

Komisia navrhla aj zvýšenie pomoci vo forme rizikového kapitálu pre MSP na 2,5 milióna eur na firmu na rok (doteraz to bolo 1,5 milióna) v prípadoch, keď aspoň 30% (doteraz 50%) investície pochádza zo súkromného sektora. Verejné zdroje tak budú môcť účinnejšie nahrádzať chýbajúce súkromné financie.

Opatrenia budú platiť len do konca roka 2010, v prípade trvania krízy však Komisia zváži ich predĺženie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA