Stavbári v Paríži budú musieť vedieť po francúzsky

Región mesta Paríž prijal pravidlo, že robotníci na verejných stavbách budú musieť vedieť po francúzsky. Podobné opatrenia proti zahraničným pracovníkom už fungujú inde.

Región Île de France prijal zákon o podpore malých podnikov 9. marca. Cieľom je zvýšiť účasť francúzskych malých firiem na verejných kontraktoch.

Súčasťou zákona je aj takzvaná „klauzula Molière“, ktorá prikazuje firmám pracujúcim na projektoch platených z verejných peňazí – v stavebníctve, doprave či iných sektoroch – aby používali ako pracovný jazyk francúzštinu.

„Táto klauzula je potrebná a cieli na zahraničné firmy, ktoré prichádzajú s vlastnými tímami, pričom nik z nich nehovorí po francúzsky. Tieto firmy sa musia zlepšiť“, vyhlásil podpredseda regiónu Jerome Chartier.

Podobné opatrenie už zaviedli aj iné regióny, napríklad Normandia, Hauts-de-France, či Auvergne-Rhone-Alpes. Oficiálne argumentujú aj bezpečnosťou pri práci – schopnosť komunikovať po francúzsky je údajne potrebná, aby robotníci boli schopní porozumieť bezpečnostným predpisom.

Hlavnou motiváciou je ale snaha podporiť domáce firmy a zamestnanosť. Francúzska vláda dlhodobo kritizuje pravidlá voľného pohybu osôb, a služieb, ktoré umožňujú, aby na francúzsky trh prichádzali pracovníci z chudobnejších krajín, schopní a ochotní pracovať za omnoho nižšie mzdy, než domáci.

V súčasnosti patrí medzi hlavných presadzovateľov revízie Smernice o vyslaných pracovníkoch, ktorá by sprísnila pravidlá a prinútila zamestnávateľov platiť vyslaným pracovníkom vyššie mzdy.

Ministerstvo hospodárstva však opatrenia ostro odsúdilo. Podľa denníka Le Monde ich označilo za “rasistické, diskriminačné a neaplikovateľné”. Obrátilo sa na svoj právny odbor.

Európske pravidlá verejného obstarávania krajinám zakazujú diskriminovať firmy na základe národnosti, či krajiny pôvodu. Kompatibilita „klauzuly Molière“ s európskym právom je otázna.

Jej oponenti naviac tvrdia, že sťažuje život cudzincom prichádzajúcim do krajiny. Práve práca im pomáha integrovať sa a naučiť sa francúzsky jazyk. Poukazujú tiež na zložité monitorovanie a presadzovanie klauzuly.

Podľa francúzskych úradov pracovalo v roku 2015 v krajine viac ako 285 000 vyslaných pracovníkov, teda asi jedno percento zamestnaných ľudí. Počet však rýchlo rástol. Väčšina z nich (viac ako 47 000) pochádzala z Poľska, nasledovalo Portugalsko (44,5 tisíc) a Španielsko (35 tisíc).

 

REKLAMA

REKLAMA