Súdny dvor EÚ vyhlásil rozsudok v spore o mýtny tender

Súdny dvor EÚ vo štvrtok vyhlásil rozsudok, v ktorom odpovedal na otázky Najvyššieho súdu SR. Týkali sa výkladu práva Únie pri vyraďovaní lacnejších ponúk z tendra v prípade sporu spojeného s verejnou súťažou na elektronický výber mýta.

V roku 2007 Národná diaľničná spoločnost (NDS) vyhlásila verejné obstarávanie na poskytovanie služieb výberu mýta na slovenských diaľniciach a niektorých cestách za odhadovanú hodnotu viac ako 600 miliónov eur.

Do užšej súťaže sa zapojili štyria uchádzači, pričom najnižšiu ponuku predložilo zoskupenie SAG ELV a Slovakpass. NDS ich následne požiadala o vysvetlenie technických otázok a neobvykle nízkych cien v ich ponukách. Napriek tomu, že zoskupenie SAG ELV a Slovakpass odpovedalo, z verejného obstarávania bolo vylúčené.

Zoskupenie voči svojmu vylúčeniu najprv namietalo na Úrade pre verejné obstarávanie, Krajskom súde a spor sa nakoniec dostal až na Najvyšší súd SR. Ten spochybnil súlad rozhodnutí NDS so zásadami práva Únie o zákaze diskriminácie a transparentnosti vo verejnom obstarávaní.

„Najvyšší súd sa domnieva, že NDS vylúčila z verejnej súťaže tieto dve zoskupenia bez toho, aby ich vopred požiadala o vysvetlenie týkajúce sa údajného porušenia technických špecifikácií v súťažných podkladoch a bez toho, aby dostatočne jasne vyzvala uchádzačov, nech sa vyjadria k pochybnostiam týkajúcim sa neobvykle nízkej ceny uvedenej v ponukách,“ uvádza v tlačovom komuniké Súdny dvor EÚ.

Slovenský súd teda požiadal Súdny dvor o odpoveď, či NDS postupovala v súlade s pravidlami smernice o verejnom obstarávaní, keď síce od žiadateľov chcela vysvetlenia, ale vyradila ich za to, na čo sa ich nepýtala.

Súdny dvor v rozsudku tvrdí, že „smernica vyžaduje od verejného obstarávateľa, aby preveril základné charakteristické parametre ponúk, ktoré uvádzajú neobvykle nízke ceny, a ukladá mu na tento účel povinnosť požiadať uchádzačov, aby poskytli potrebné odôvodnenie na preukázanie toho, že tieto ponuky sú seriózne“.

Spresňuje však, že verejný obstarávateľ musí jasne formulovať svoju žiadosť o vysvetlenie, aby uchádzači dokázali primerane reagovať a zdôvodniť serióznosť svojej ponuky. „Prináleží však iba vnútroštátnemu súdu, aby preveril, či v danom prípade bola táto podmienka splnená,“ konštatuje Súdny dvor EÚ.

Na druhej strane nebola povinná požadovať dodatočné vysvetlenie v prípade nepresnosti ponuky alebo jej nesúladu s technickými špecifikáciami tendra. Uchádzači však tiež musia dávať pozor na to, aby ich vypracovali čo najjasnejšie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA