Súhlas s reformou systému štátnej pomoci

Viac ako 130 aktérov reagovalo na výzvu Komisie, aby sa vyjadrili k predkladanej zásadnej revízii pravidiel EÚ regulujúcich štátnu pomoc v členských krajinách. Cieľom je zjednodušiť pravidlá a položiť väčší dôraz na inovácie a vytváranie pracovných miest.

 

Krátka správa

Komisia pripravuje na nasledujúcich päť rokov zásadnú reformu pravidiel poskytovania štátnej pomoci. Revízia má zjednodušiť a zoštíhliť súčasné komplexné pravidlá, ktoré vytvárajú byrokraciu a nie sú úplne v zhode so stratégiou rastu a vytvárania pracovných miest (Lisabonskou agendou).

Komisia spustila verejné konzultácie k Akčnému plánu štátnej pomoci v júni 2005. Väčšina aktérov reagovala na myšlienku menšieho objemu, no lepšie namierenej štátnej pomoci pozitívne, rovnako tak na ekonomickejší prístup, efektívnejšie procedúry a návrh zdieľania zodpovednosti medzi Komisiou a členskými krajinami.

Kontroverznejší už bol nápad na revíziu jazykového režimu a vytvorenie nezávislých európskych predstaviteľov v členských krajinách. Detailné zhrnutie reakcií je k dispozícii na stránke generálneho riaditeľstva pre konkurenciu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA