Účtovníci chcú viac medzinárodných štandardov

Federácia európskych účtovníkov (FEE) vydala správu, ktorý vyzýva Komisiu, aby urobila viac vo veci konvergencie európskych a amerických účtovných štandardov.

 

Krátka správa:

Správa s názvom „Finančné správy: Konvergencia, ekvivalencia a vzájomné uznávanie“, ktorá bola zverejnená 27. marca, vyhlasuje, že „len prostredníctvom podstatného európskeho vstupu do pracovného programu IASB (Medzinárodnej rady pre účtovné štandardy), zvýšenej spolupráce a väčšej transparentnosti môže byť dosiahnutý skutočný pokrok“.

FEE považuje za nevyhnutné, aby „nákladné požiadavky na zmierenie“, ktoré platia pre európske spoločnosti, registrované na burze v USA a ktoré musia spĺňať ako medzinárodné účtovnícke štandardy, tak aj americké štandardy GAAP, boli eliminované.

V apríli 2005 došlo medzi EÚ a USA k dohode o zmierení dvoch štandardov do roku 2007, ak to bude možné, avšak najneskôr do roku 2009.

Správa FEE prichádza len niekoľko dní po tom, čo Komisia oznámila, že ukončila prípravu nového pracovného rámca s Európskou pracovnou skupinou pre finančné správy. Tento orgán, EFRAG, je zostavený z expertov členských štátov, ktorí ponúkajú technickú pomoc Komisii pri posúdení vhodnosti nových štandardov.

Komisár Charlie McCreevy situáciu komentoval nasledovne: „V tejto rozhodujúcej fáze implementácie IFRS existuje samozrejmá potreba mať efektívny rámec, ktorý podporuje našu prácu pri súhlase s účtovnými štandardmi. To je dôležité nielen pre na burze registrované spoločnosti, ale pre všetky európske podniky“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA