V Únii je zamestnaných historicky najviac ľudí (INFOGRAFIKA)

Najnižšia miera nezamestnanosti je v Českej republike – len 3,4 %.

V poslednom štvrťroku minulého roka bolo v EÚ zamestnaných 232,9 milióna ľudí, čo je najviac odkedy Eurostat tento údaj sleduje. Počet zamestnaných tak po prvý krát prerástol aj predkrízový stav.

Najrýchlejšie rástla zamestnanosť koncom roka 2016 na Malte (1,9 %), Cypre a v Luxembursku (po 0,9 %). Slovensko je za Českou republikou a Švédskom na piatom mieste rastu zamestnanosti (0,6 %).

Počet zamestnaných naopak klesol v Estónsku (- 1,5 %), Grécku (- 0,9 %), Litve (- 0,2 %) a Chorvátsku (- 0,1 %).

Najnižšia nezamestnanosť v Čechách

Miera nezamestnanosti v EÚ klesla v januári na úroveň 8,1 %. Je to však stále viac ako pred krízou (7 % nezamestnanosť v EÚ v roku 2008).

Najnižšia nezamestnanosť je v Čechách (3,4 %) a v Nemecku (3,8 %). Naopak najvyššia miera nezamestnanosti je v Grécku (23 %), Španielsku (18,2 %) a na Cypre (14,1 %).

Na Slovensku v januári klesla nezamestnanosť na 8,6 %.

Nezamestnanosť mladých trápi viacero krajín

Problém s nezamestnanosťou mladých ľudí (do 25 rokov) však v EÚ pretrváva. V Grécku je nezamestnaná takmer polovica mladých (45,7 % v novembri 2016 – údaj pre január 2017 zatiaľ Eurostat neudáva), v Španielsku 42,2 % (január 2017).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA