Zelená „Zákonu o malých podnikoch“

Ministri hospodárstva EÚ včera odsúhlasili Zákon o malých podnikoch (SBA) a akčný plán zmiernenia bezprostredných dopadov ekonomickej krízy.

Zákon o malých podnikoch je jedným z prioritných projektov Francúzskeho predsedníctva a má podporu Komisie, ktorá ho navrhla v júni 2008. Pôvodnou myšlienkou bolo postaviť malé a stredné podniky (SME) do centra rozhodovania a v politike tvorby pracovných miest v EÚ presunúť dôraz z veľkých korporácií, na MSP.

No finančná kríza a jej dopady situáciu zmenila. Pozornosť sa obracia na opatrenia pre zabezpečenie prežitia sektora tvrdo postihnutého problémami bánk a poklesom likvidity trhov.

MSP tvoria v EÚ 99% všetkých podnikov a vytvárajú asi 70% pracovných miest a HDP. V tomto zmysle je príprava SBA jedným z kľúčových pilierov, pomocou ktorého chce Komisia v období 2008-2010 pomáhať napĺňaniu Lisabonskej stratégie

V súčasnej podobe má SBA okrem iného uľahčiť malým firmám prístup k financiám, znížiť administratívne bremeno a zároveň im umožniť plne využívať príležitosti, ktoré ponúka európsky a medzinárodný trh.

Zelená pre SBA

Komisár pre priemysel Günter Verheugen nazval SBA „najambicióznejším projektom, aký kedy Komisia navrhla“ a dodal, že je ho potrebné rýchlo implementovať. Komplementárny akčný plán označil za najurgentnejšie priority lepší prístup k financiám a lepší marketing MSP.

Ako už naznačil plán hospodárskeho oživenia, prijatý na konci novembra, Európska investičná banka (EIB) zvýši hodnotu pôžičiek pre MSP na 30 miliárd eur do roku 2011 – 15 miliárd má byť dostupných už v budúcom roku.

Ministri tiež zdôraznili potrebu ďalšieho znižovania byrokracie. Nemecko a niektoré iné krajiny prišli s myšlienkou dočasného zdvihnutia limitu pre poskytovanú štátnu pomoc, informoval francúzsky štátny tajomník pre politiku MSP Hervé Novelli. Diskusia mala pokračovať na utorňajšom stretnutí ministrov financií a na európskom summite 11.-12. decembra.

Pokračujú diskusie o Európskej súkromnej spoločnosti

Dohodu sa nepodarilo dosiahnuť v návrhu Štatútu Európskej súkromnej spoločnosti, ktorý by mal pomôcť MSP zakladať firmy a podnikať bez ohľadu na štátne hranice. Novelli však spomenul dosiahnutý „značný pokrok“ a vyslovil vieru, že počas Českého predsedníctva budú odstránené aj posledné prekážky.

Európsky patent stále otvorený

Francúzske predsedníctvo dúfalo, že sa mu podarí sprostredkovať dohodu v otázke Patentu spoločenstva (európskeho patentu). Jeho prijatie by umožnilo získať jednotné patentové právo platné v celej EÚ, bez zdĺhavých procedúr viacnásobnej registrácie. Ide o jednu z kľúčových požiadaviek MSP, no členské štáty sa nedokázali na presnej úprave zhodnúť.

„Z technického hľadiska sme veľmi blízko dohody“, no „politické prekážky“ sa ukázali ako príliš vysoké, povedal Novelli.

Podpora pre špičkové inovačné klastre

Ministri vyzvali na užšie väzby medzi priemyslom a vedou pri vývoji inovačných klastrov „svetovej triedy“. Mali by pomáhať najmä inovatívnym MSP, podporovať transfer technológií, a internacionalizáciu sektora odstraňovaním bariér obchodu, mobilite a slobodnému toku poznatkov.

Pozície

Konzervatívci v Európskom parlamente privítali prijatie SBA. „V týchto zložitých časoch je najlepšou vecou, čo môže EÚ urobiť, že zlezie podnikateľom z chrbta“. Hovorca pre otázky vnútorného trhu Malcolm Harbour povedal, že SBA „mohol byť ambicióznejší“, no „vytvára základ pre zníženie byrokracie, a legislatívu lepšie prispôsobenú mikropodnikom“. Vlády vyzval, aby konali. „Neexistuje ospravedlnenie: či v Bruseli alebo Whitehall, máme povinnosť myslieť najprv v malom.“

Philippe de Buck, generálny riaditeľ európskej podnikateľskej loby BusinessEurope, kritizoval neschopnosť ministrov dohodnúť sa na Štatúte Európskej súkromnej firmy. „Tento výsledok nás veľmi sklamal. Nikdy by sme si nemysleli, že nástroj, ktorý by pomohol MSP expandovať cez hranice, bude čeliť toľkým ťažkostiam. Členské krajiny premeškali príležitosť ukázať záväzok voči implementácii jedného z odporúčaní plánu Komisie na obnovu.“

Ďalšie kroky

  • 11.-12. december 2008: summit EÚ má schváliť závery Rady ministrov
  • jar 2009: SBA by mal dostať zelenú od Európskeho parlamentu

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA