Dopad ruského embarga by mohol byť limitovaný a dočasný

Európska banka pre obnovu a rozvoj tvrdí, že sa terajší zákaz exportu potravín do Ruska môže výraznejšie prejaviť v šiestich európskych ekonomikách. Podľa jej štatistík tvorí slovenský export ovocia a zeleniny iba 0,02 % domáceho HDP.

Klesajúci vývoz do Ruskej federácie z krajín strednej a juhovýchodnej Európy je trend, ktorý predchádzal uvaleniu odvetných sankcií, uvádza to v utorkovej správe Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR/EBRD).

Experti banky pri analýze vychádzajú najmä z podielu potravinového exportu do Ruska na celkovom vývoze a na HDP jednotlivých krajín. Pre Slovensko je hodnota oboch údajov približne 0,02 %.

Výsledný negatívny efekt odhadujú pre väčšinu sankcionovaných krajín ako dočasný.

Finančná inštitúcia so sídlom v Londýne predpokladá výraznejší dosah na zníženie exportu a HDP v pobaltských krajinách, Nórsku, Poľsku a v Maďarsku.

EBOR skúmala prejavy potravinových sankcií aj v samotnom Rusku a v krajinách, ktoré na tamojší trh naďalej dovážajú.

„Exportné dáta naznačujú, že najviac postihnutou krajinou bude pravdepodobne Litva, kde vývoz potravín do Ruska tvorí 2,7 % HDP. Vývoz ovocia a zeleniny je obzvlášť zraniteľný, pretože až ¾ z neho smerujú do Ruska,“ zdôvodnila banka.

Zmeny súvisiace s embargom sa menej prejavia v krajinách, kde podiel potravín smerujúcich na ruský trh netvorí ani pol percenta. Súhrnný efekt na HDP ďalej zníži aj fakt, že časť potravín je v skutočnosti iba reexportovaná.

Obojstranný vplyv

V Rusku by mohli pretrvávajúce obmedzenia vyvolať nárast cien dotknutých tovarov, ostatné produkty z EÚ by však mohli dočasne zlacnieť. Podľa EBOR bude mať istý vplyv aj prerušenie „optimálnych kanálov medzinárodného obchodu s potravinami“.

Pozíciu Európy na ruskom trhu môžu zastúpiť Brazília (pri dodávkach mäsa), Turecko (ovocie a zelenina), Bielorusko (mlieko a mliečne produkty) a potenciálne aj SrbskoČína.

Ich schopnosť využiť novú situáciu ovplyvní viacero faktorov, ako sú náklady na dopravu či rozširovanie výrobných kapacít. Rast svetových cien potravín však budú musieť kompenzovať aj zlepšeným prístupom k dočasne lacnejším produktom z EÚ-28.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA