Slovensko mohlo byť bez GMO už skôr

Sedemnásť krajín únie sa napokon rozhodlo zakázať pestovanie GMO. Podľa Greenpeace Slovensko sa mohla Slovenská republika skôr vyhnúť kultivácii kontroverzných plodín.

Do 3. októbra mali členské štáty EÚ možnosť oznámiť Európskej komisii, že vystúpia z mechanizmu centrálneho povoľovania geneticky modifikovaných plodín. Ministerstvo pôdohospodárstva v predvečer tohto dátumu vydalo krátke stanovisko, že „nepodporuje pestovanie GMO na území Slovenska a v tomto zmysle bude implementovať aj smernicu Európskeho parlamentu a Rady do národnej legislatívy“.

Environmentálna organizácia Greenpeace Slovensko pri tejto príležitosti vyhlásila, že od ministra Ľubomíra Jahnátka žiada konkrétny postup.

„Postoj rezortu vítame a veríme, že koniec GMO u nás myslí naozaj vážne. Očakávame však, že rezort bude bližšie špecifikovať ako a do kedy pripraví národnú legislatívu, ktorá pestovanie GMO na Slovensku eliminuje alebo úplne zakáže,“ povedala koordinátorka kampane Jedlo pre život Katarína Nikodemová.

Jedným z argumentov pre zákaz pestovania GMO je aj to, že okolité štáty tiež využijú túto možnosť, ktorú im dalo spoločné rozhodnutie Rady a Európskeho parlamentu. Zástupcovia Greenpeace vysvetľujú: „Ak by Slovensko aj naďalej pestovalo GMO, podľa novej smernice by muselo niesť právnu zodpovednosť aj za prípadne zamorenie GM plodinami u svojich susedov.“

Diskusia o geneticky upravených organizmoch prebiehala na Slovensku od roku 2000, napriek tomu sa v roku 2007 povolilo pestovanie kukurice MON 810, ktorú sa dnes vyskytuje už iba v piatich krajinách.

Európska komisia je s výsledkom, ktorý umožnila marcová legislatíva, spokojná. Hovorca Enrico Brivio uviedol, že nový zákon sa ukázal ako „nevyhnutný právny rámec na komplexnú otázku“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA