Belohorská chce podporu pre regióny

Slovenská europoslankyňa Irena Belohorská 14. februára 2006 rokovala s komisárkou pre regionálnu politiku Danutou Hübner o regionálnej pomoci a využití štrukturálnych fondov v Slovenskej republike.

 

Krátka správa

Europoslankyňa Irena Belohorská (Nezaradení) poukázala na skutočnosť, že využívanie prostriedkov poskytnutých Európskou úniou je na Slovensku veľmi nízke. Načrtla aj špecifický problém, týkajúci sa nedostatku zdrojov pitnej vody na východnom Slovensku a nutnosť riešenia tejto problematiky zo štrukturálnych fondov. Nízka kvalita pitnej vody na východnom Slovensku má za následok aj zvýšený výskyt gastrointestinálnych ochorení v týchto častiach krajiny. Prostriedky z fondov sa však len vo veľmi malej miere dostanú na východ republiky, ktorý je najchudobnejšou časťou krajiny. Europoslankyňa Belohorská poukázala na problematický vzťah medzi Vyššími územnými celkami a relevantnými ministerstvami pri čerpaní prostriedkov z týchto fondov a na nutnosť presunutia niektorých právomocí na vyššie územné celky.

Komisárka Hübner sa zaujímala aj o politickú situáciu na Slovensku a predčasné voľby a poznamenala, že tato situácia má potenciál negatívne ovplyvniť a čiastočne destabilizovať poskytovanie regionálnej pomoci.

Komisárka prisľúbila hlbšie prediskutovanie danej problematiky so zástupcami slovenských regiónov v nasledujúcich dňoch.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA