Bulharom sme radili ako na eurofondy

Bulharská ministerka pre čerpanie eurofondov sa na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja radila o spôsobe implementácie štrukturálnych fondov. Sofii však zo strany Komisie hrozí ich pozastavenie.

Bulharská ministerka pre čerpanie európskych fondov Meglena Plugtschievová sa na stretnutí zaujímala aj o informácie o koordinácii jednotlivých ministerstiev v systéme riadenia implementácie štrukturálnych fondov na Slovensku.

Na stretnutí, na ktorom sa zúčastnil aj veľvyslanec Bulharskej republiky v SR Ognian Garkov, predstavili zástupcovia ministerstva výsledky, ktoré sa podarilo dosiahnuť v programovom období 2004-2006, a ciele pre obdobie 2007-2013. Súčasťou boli aj konzultácie s odborníkmi MVRR.

Bulharsku výžne hrozí, že príde o časť prostriedkov z európskych fondov. Už do Únie vstupovalo s výhradou – ak sa mu nepodarí reformovať súdny systém, a preukázať efektívne kroky v boji proti korupcii, Komisia mu môže do dvoch rokov stopnúť čerpanie eurofondov.

V hodnotiacej správe na konci leta Brusel konštatoval, že Sofia má stále veľké problémy s korupciou. Ak vláda nebude prezentovať hodnoverné opravné kroky, Komisia sa môže rozhodnúť peňažnú pomoc zmraziť.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA