Bulharsko stratí 220 miliónov eur z eurofondov

Bulharsko stráca 220 miliónov eur z predvstupových fondov. Komisia včera potvrdila júlové rozhodnutie, ktorým zakázala dvom agentúram narábať s prostriedkami z fondu Phare.

Pozadie

Rumunsko a Bulharskom mali pri svojom vstupe do Únie, 1. januára 2007, stále určité nedostatky v oblasti reformy súdnictva a boji proti korupcii, v prípade Bulharska aj v boji proti organizovanému zločinu. Vznikalo tak riziko, že krajiny nebudú schopné správne aplikovať komunitárne právo a ich občania tým nebudú môcť plne užívať práva občanov Únie.

Komisia sa rozhodla krajinám vstup neoddialiť, ale vytvoriť Mechanizmus spolupráce a verifikácie, v rámci ktorého pravidelne hodnotila pokrok krajín v problémových oblastiach. V prípade neriešenia problémov, alebo výrazného meškania, dával exekutívne EÚ právo zadržať časť európskych peňazí určených pre krajiny.

Iba sľuby

Rozhodnutie o suspendovaní asi 500 miliónov eur z fondov EÚ bolo prijaté po tom, čo Komisia zverejnila 23. júla monitorovaciu správu Bulharska. Oprávňoval ju k tomu Mechanizmus spolupráce a verifikácie, prijatý spolu so vstupom krajiny do EÚ.

Včerajšie rozhodnutie potvrdilo, že takmer polovicu so zmrazených prostriedkov už Bulharsko fakticky stratilo. Ďalších 340 miliónov kontrahovaných, no nevyplatených eur bude stratených po tom, ako Komisia odvolá akreditáciu Centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotky na Ministerstve financií Bulharska a Výkonnej agentúry Ministerstva regionálneho rozvoja a verejných prác, píše denník Dnevnik, bulharský partner siete EurActiv.

Dôvodom je korupcia, s ktorou krajina zatiaľ nedokáže úspešne bojovať. Komisár pre rozširovanie Olli Rehn rozhodnutie bránil tým, že Sofia zatiaľ iba sľubovala, že bude konať, žiadne konkrétne výsledky však nedosiahla.

„Nie je to najšťastnejší deň môjho života“, povedal Rehn a dodal, že experti Komisie a protikorupčného úradu OLAF nezistili iba pretrvávajúce nedostatky, ale aj nové problémy.

Hľadanie vinníka

Bulharskí predstavitelia tvrdia, že ich rozhodnutie prekvapilo a považujú ho za „nespravodlivé“. Minister financií Plamen Orešarski nebol zastihnuteľný, minister regionálneho rozvoja Asen Gagauzov odmietol komentovať dovtedy, pokiaľ ho neinformuje hlbšie vicepremiérka Meglena Plugčieva.

Poslanci Socialistickej strany, ktorá je najväčším členom koalície, žiadajú vytvorenie novej štruktúry a organizácie pre sprostredkovanie pomoci EÚ. Nedostatky decentralizovaného modelu možno podľa nich odstrániť do 1. januára 2009.

Potrebné „upratovanie“

Sofia môže získať časť zmrazenej pomoci v prípade, že do konca roka 2009 „uprace“ v oboch agentúrach. Ak experti a audit Komisie schvália oparenia plánované Bulharskom, Brusel môže odblokovať financovanie.

Na otázku britského novinára na utorkovom brífingu Komisie, kedy Bulharsko stratí možnosť prijímať štrukturálne fondy, hovorca Komisie pre regionálny politiku Dennis Abbott odpovedal, že v januári pricestuje do krajiny audítorský tím Komisie a zhodnotí, aké kroky sa urobia smerom k programu ISPA.

Pozície

Bulharský europoslanec Evgeni Kirilov (Socialisti) kritizoval Komisiu a obvinil ju z politického rozhodovania. Pre agentúru Focus povedal: „Myslím, že prijaté rozhodnutie nezodpovedá realite a mám nutkanie požiadať Európsky dvor audítorov, aby preskúmal ako boli dané projekty schvaľované. Ako príklad, porovnať ich s Phare projektmi z času, keď ich podpisovali predstavitelia Komisie. Dostali sme sa do štádia, keď môžeme hovoriť otvorenejšie, najmä vzhľadom na to, že enormná snaha, ktorú Bulharsko vynaložilo od tohto leta, nebola braná do úvahy.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA