Čerpanie eurofondov 2004-2006 sa možno o pol roka predĺži

V dôsledku finančnej krízy je Európska komisia ochotná zvážiť predĺženie čerpania peňazí z eurofondov o pol roka, teda do júla 2009.

Podľa pravidla „n+2“, platného pre eurofondy v programovom období 2004-2006, museli členské krajiny vyčerpať prostriedky, ktoré im boli zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pridelené, najneskôr do dvoch rokov od uzavretia programového obdobia – teda do konca roka 2008. Všetky nevyčerpané peniaze by sa po tomto dátume vrátili do európskeho rozpočtu.

Hovorkyňa ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Dagmar Vanečková včera informovala, že na zmiernenie dopadov svetovej finančnej krízy je Komisia pripravená posunúť obdobie o pol roka. „V rámci starého programového obdobia by teda bolo možné využiť nevyčerpané peniaze z eurofondov až do 30. júna 2009.“

Podľa agentúry TASR zámer posunúť staré programové obdobie potvrdil včera v Bratislave aj riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre regionálny rozvoj EK Alejandro Checchi Lang, ktorý sa zúčastnil na Výročnej schôdzi Rámca podpory spoločenstva (CSF) a Národného strategického referenčného rámca (NSRR) SR na roky 2007 až 2013.

Slovensko využije možnosť požiadať o predĺženie končiaceho sa prechodného programového obdobia 2004 až 2006, potvrdil minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA