Cezhraničné programy zaslané do Bruselu

MVRR informovalo o verziách operačných programoch pre cezhraničnú spoluprácu (CBC) pre rakúsku, českú a maďarskú hranicu, ktoré odišli na schválenie EK.

Krátka správa

Vláda dostávala návrhy operačných programov 3. cieľa novej kohéznej politiky, ktoré sa venujú cezhraničnej spolupráci pozdľž našich severných, západných a južných hraníc, už od decembra 2006.

V II. kvartáli 2007 prerokoval a schválil kabinet postupne slovensko-český, rakúsko-slovenský, poľsko-slovenský a maďarsko-slovenský program cezhraničnej spolupráce. V správach k programom bola poznámka, že partnerské strany podobu programu budú môcť ovplyvniť, a tak vláda neschvaľovala konečné verzie. Na nezrovnalosti v česko-slovenskom programe EurActiv.sk oproti verzii schválnej vo vláde upozornila Dagmar Lišková (Región Biele Karpaty) z Fóra euroregiónov Slovenska.

Tento týždeň (24. júla 2007) ministerstvo výstavby a regionálneho uverejnilo návrhy troch operačných programov cezhraničnej spolupráce, ktoré boli oficiálne zaslané do Európskej komisie.

Ide o tieto programy: 

Programov pod Cieľom 3 bude podstatne viacej. V cezhraničnej spolupráci to bude ešte poľsko-slovenský program a program ENPI v spolupráci Maďarska, Rumunska, Slovenska s Ukrajinou. Patria sem aj nasledovnícke programy z INTERREG IIIB a IIIC, EQUAL, INTERACT.

Tento mesiac (31. júla 2007) končí aj možnosť podávania žiadostí o zaradenie regionálnych rozvojových agentúr do integrovanej siete podporovanej z rozpoču rezortu výstavby a minister Janušk vyhlásil výzvu pre II. oblasť Systému podpory euroregionálnych aktivít .

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA