Danuta Hübner mieri na náš Východ

Rómske projekty zaujímajú Danutu Huebner, komisárku pre regionálnu politiku. Tá zavíta po dvoch rokoch opäť na Slovensko, kde bude čestným hosťom národnej konferencie venovanej pozícii Slovenska v kohéznej politike v Prešove a podpíše 4 programy, v ktorých je viac ako polovica eurofondov pre roky 2007-2013.

Krátka správa:

Takmer na deň presne po dvoch rokoch navštívi Slovensko eurokomisárka Danuta Hübner, ktorá má na starosti regionálnu politiku a zodpovedá za Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond. Posledne bola jej návšteva spojená s poskytnutím pomoci (5,67 mil. eur) Únie Slovensku z  Fondu solidarity. Tú nám Brusel schválil na prekonanie obrovských škôd po veternej smršti, ktorá sa prehnala Slovenskom v novembri 2004.

Danuta Hübner mieri budúci týždeň – 25. a 26. októbra 2007 na slovenský východ, kde bude hosťom konferencie: “Kohézna politika EÚ a Slovensko”. V príspevku sa chce venovať trendom novej kohéznej politiky v rokoch 2007-2013. Na ďalší deň sa D. Hübner chce oboznámiť s realizovanými projektmi v Košickom samosprávnom kraji. Ako informoval EurActiv hovorca MVRR Miroslav Bátovský, komisárka sa chce venovať hlavne projektom zameraných na rómske obyvateľstvo.

Vo štvrtok podvečer (25. októbra 2007) si nájde komisárka v Košiciach čas aj pre novinárov a oficiálne podpíše už schválenú štvoricu operačných programov (OP) :Doprava, Informatizácia spoločnosti, Regionálny operačný program a Technická pomoc. Do konca októbra by Komisia mala vydať súhlas aj o oboch programoch financovaných z Európskeho sociálneho fondu – OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA