Delegácia CLRAE už po druhýkrát na návšteve BSK

Zástupcovia Kongresu miestnej a regionálnej samosprávy pri Rade Európy (CLRAE) prišli na pracovnú návštevu do Bratislavy.

Trojčlenná delegácia Kongresu miestnej a regionálnej samosprávy pri Rade Európy (CLRAE) absolvovala 19. mája 2006 už druhú pracovnú návštevu Bratislavského samosprávneho kraja (prvá sa uskutočnila v januári 2005). Tentoraz cieľom rokovania, na ktorom sa za slovenskú stranu zúčastnili podpredseda BSK Gabriel Agárdy, poslanec BSK František Šebej a predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, bolo vypracovanie Správy o regionálnej demokracii na Slovensku.
David Shakespeare (Veľká Británia), spravodajca CLRAE, prof. Angel-Manuel Moreno Molina (Španielsko), člen skupiny nezávislých expertov na Európsku chartu miestnej samo-správy, a Irina Blonina, sekretariát Rady Európy, si so záujmom vypočuli informácie o ekonomickej situácii v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) aj o skúsenostiach s fiškálnou decentralizáciou v praxi, ktoré im poskytol Gabriel Agárdy, podpredseda BSK.

 
Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TSK)Tibor Mikuš predstavil novovytvorené združenie samosprávnych krajov SK 8. Delegáciu CLRAE oboznámil s cieľmi SK 8, ktorými sú obhajoba záujmov samosprávnych krajov, vzájomne koordinovaný postup pri vykonávaní zverených kompetencií, ale aj pri navrhovaní riešení problémov samosprávy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy.

 
Člen Zastupiteľstva BSK František Šebej priblížil územnosprávne členenie Slovenskej republiky, ako aj výkon prenesených a originálnych kompetencií vyšších územných celkov.
 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA