Diskusia o Európe – zapojenie občanov v regiónoch.

Európska komisia schválila bielu knihu o európskej komunikačnej politike.

Podpredsedníčka Komisie Margot Wallström uviedla: „Komunikácia je pre demokraciu prvoradou vecou. Ľudia majú právo vedieť, čo EÚ robí a čo zastupuje. A takisto majú právo v plnom rozsahu sa podieľať na projekte Európy. Komunikácia o Európe nie je iba záležitosťou Bruselu. Inštitúcie EÚ a členské štáty musia teraz spojiť svoje úsilie. Európska únia dospela ako politický projekt, ale nezískala si miesto v srdciach a mysliach ľudí. Biela kniha je návrhom Komisie, ako možno na túto výzvu reagovať a vytvoriť základy komunikačnej politiky Európskej únie“.

Biela kniha vychádza z uverejneného akčného plánu Komisie o komunikácii, ktorý bol prijatý v júli 2005 a obsahoval náčrt opatrení, pomocou ktorých by Komisia začala reformu svojich vlastných komunikačných činností s cieľom priblížiť sa občanom a lepšie reagovať na ich obavy.

Hlavným účelom bielej knihy je zmobilizovať všetky príslušné strany (inštitúcie a orgány Spoločenstva, členské štáty, regionálne a miestne orgány, politické strany a občiansku spoločnosť). Rozhodujúce bude zvyšovať povedomie a odhodlanie.

V bielej knihe sa navrhuje päť oblastí, v ktorých by sa mal prijať spoločný postup:

vymedzenie spoločných zásad komunikačných činností zameraných na európske otázky,

– splnomocnenie občanov,

– práca s médiami a novými technológiami,

– pochopenie verejnej mienky a

– a partnerská spolupráca v týchto oblastiach.

 

Obdobie konzultácii o tejto knihe bude trvať šesť mesiacov. Po skončení tohto obdobia poskytne Komisia spätnú väzbu a vypracuje v spolupráci so zainteresovanými stranami konkrétne akčné plány pre každú pracovnú oblasť. Chce dosiahnuť, aby „vstúpila“ do všetkých svojich regiónov a komunikovala na všetkých regionálnych úrovniach.
Európske regionálne štruktúry, ako na príklad sieť Europe Direct vyzývajú občanov, aby reagovali prostredníctvom osobitne na tento účel vytvorenej viacjazyčnej internetovej stránky http://europa.eu.int/comm/communication_white_paper/index_en.htm

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA