ESF slávi 50 rokov s novou webovou stránkou

Pred mesiacom spustila Európska komisia novú internetovú stránku Európskeho sociálneho fondu (ESF), ktorá je k dispozícii v 23 jazykoch.

Krátka správa:

Európsky sociálny fond je jedným zo štrukturálnych  nástrojov kohéznej politiky. V rokoch 2007-2013 je preň vyčlenených viac ako 10 miliárd eur (približne 10% rozpočtu EÚ). Tento rok oslavuje už 50 rokov od svojho založenia.

Slúži ako hlavný finančný nástroj Európskej únie na investovanie do ľudských zdrojov. Podporuje zamestnanosť a pomáha ľuďom vylepšovať úroveň svojho vzdelania a kvalifikácie. Tým zvyšuje aj ich šancu na získanie zamestnania. Členské štáty a regióny vytvárajú v rámci ESF svoje vlastné operačné programy, a to na základe svojich skutočných potrieb.

ESF má na starosti eurokomisár Vladimír Špidla, ktorý spoločne s Danutou Hübner odobruje pripravenosť strategických dokumentov pre eurofondy jednotlivých členských štátov.

Na Slovensku z 11 operačných programov (OP) budú ESF financované projekty v rámci Operačného programu Vzdelávanie a Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktoré budú určené pre regióny oboch cieľov novej kohéznej politiky, teda pre všetkých 8 krajov. Medzi prvými štyrmi programami, ktoré sú s EK vyjasnené, ešte nefiguruje žiaden z OP, ktorý bude čerpať prostriedky ESF. Jasné by však mali byť pravidlá do konca roka 2007, ako potvrdil v utorok José Palma Andrés z EK.

Nová webová stránka ESF v slovenčine je tu:

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA