Eurofondy 2007-2013: Rámec má požehnanie Komisie

Nedošlo na chmúrne predpovede niektorých regionálnych politikov a Slovensko má dnešným dňom Národný strategický referenčný rámec na roky 2007-2013, s ktorým súhlasí aj Komisia. Tento kľúčový dokument nastavuje čerpanie 11,3 mld. eur zo štrukturálnych a Kohézneho fondu EÚ. Upresní ho ešte 11 operačných programov, z ktorých sa prvé definitívne schvália už o mesiac.

Krátka správa

Dnes doobedu (7. augusta 2007) uzavrel minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek (SNS) a riaditeľ DG Regio José Palma Andrés rokovania o podobe Národného strategického referenčného rámca (NSRR). Spoločným podpisom memoranda konštatovali, že “NSRR spĺňa potrebné formálne, ako aj obsahové náležitosti a Komisia považuje proces posudzovania NSRR za ukončený.” Oficiálne prijatie NSRR a jeho parafovanie sa predpokladá o 10 dní, t.j. 17. augusta 2007.

“NSRR spĺňa potrebné formálne, ako aj obsahové náležitosti a Komisia považuje proces posudzovania NSRR za ukončený.”
Marian Janušek, minister VRR a José Palma Andrés, EK

Podľa ministra Janušeka a zástupcu Komisie bola dosiahnutá aj dohoda vo všetkých otvorených otázkach pri 4 z 11 operačných programov (OP), a to:

  • OP Informatizácia spoločnosti,
  • OP Doprava,
  • Regionálny operačný program,
  • OP Technická pomoc.

Tie Komisia odobrí v septembri, čo naštartuje aj dlho očakávaný proces výziev. M. Janušek tiež informoval, že sa našlo aj riešenie zapojenia vyšších územných celkov. V rámci ROP budú všetky mimobratislavské župy vystupovať ako implementačné agentúry pre 3 jeho priority: regeneráciu sídel, projekty zamerané na rekonštrukciu komunikácií II. a III. triedy a rozvoj cestovného ruchu. Podľa slov ministra po priebežnom vyhodnotení prvej časti programového obdobia okolo roku 2009 sa zváži, či postúpia VÚC aj ďalšie kompetencie pre nakladanie so štrukturálnymi fondami.

Pri ostatných OP Komisia žiada od ministerstiev ďalšie upresnenie, a preto sa predpokladá, že by rokovania o nich mali skončiť koncom roka 2007. Zároveň José Palma Andrés podotkol, že Slovensko si vedie približne narovnako ako ČR. Tá dostala definitívne rozhodnutie o jej NSRR koncom júla, kedy začala aj procedúra uzatvárania rokovaní so SR. Podobná situácia je aj vo Veľkej Británii. Trocha zaostávajú ešte Fínsko, Belgicko a Estónsko.

Konečná verzia Národného strategického referenčného rámca bude zverejnená na stránke ministerstva zajtra (8. augusta 2007), uzavrel Minister Janušek.

Po nástupe vlády Roberta Fica začalo viac ako rok trvajúce obdobie dolaďovania NSRR. Ten je kľúčovým dokumentom pre čerpanie historicky najvyššej sumy 11,3 mld. eur, ktorú Slovensko môže získať z bruselských fondov v súčasnom sedemročnom programovom období. Podľa nového pravidla kohéznej politiky EÚ sa prostriedky budú čerpať tri roky po ich rozpočtovaní na daný rok, teda prostriedky z tohto roku sa budú dočerpávať až do roku 2010.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA