Eurofondy 2007-2013: Slovensko pred prijatím NSRR

MVRR včera informovalo, že aktualizovanú podobu Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 – 2013 vrátilo Komisii a očakáva od Bruselu jeho skoré schválenie.

Pozadie

Slovensko zaslalo ešte vlani (21. decembra 2006) do Bruselu návrh Národného strategického referenčného rámca (NSRR) na roky 2007-2013. Rámec stanovuje priority spolufinancované z eurofondov v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva. Tie definujú rozsah intervencie fondov EÚ.

Na strategický rámec nadväzuje 11 operačných programov, prostredníctvom ktorých môžeme v rokoch 2007–2013 čerpať viac ako 11,4 miliardy eur (pri akt. kurze NBS takmer 383 mld. korún).

Ide o jedinečnú historickú šancu pre rozvoj regiónov i celého Slovenska. Takúto  vysokú sumu určenú pre regionálnu politiku v budúcich programových obdobiach Slovensko od Únie asi už nedosiahne.

Okrem eurofondov v NSRR čerpá SR aj ďalšie fondy EÚ zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky pre rybolov. Brusel ponúka členským štátom i tretím krajinám prostriedky z mnohých komunitárnych programov (napríklad FP7, LLP, Life+, Kultúra 2007-2013, Media a ďalšie).

Podľa odhadov MF SR by v ideálnom prípade mohlo Slovensko v rokoch 2007-2013 čerpať pre rozvoj, inovácie, konkurencieschopnosť až do výšky 17,2 mld. eur zo spoločného rozpočtu Únie.

Otázky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja zaslalo minulý týždeň (29. júna 2007) Európskej komisii finálny návrh Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 – 2013 (NSRR), ktorý sa upravoval po jeho vrátení Bruselom od marca 2007. Pripomienky Komisie sú v pláne zapracované.

Podľa pravidiel má EK presne stanovený čas na schválenie národného rámca pre daný členský štát. Do toho sa ale nezapočítava obdobie, kedy členská krajina zapracovávala pripomienky Bruselu. Uvažuje sa o konci júla 2007.

Po schválení NSRR budú môcť byť spustené aj prvé výzvy z operačných programov, ktoré sú najlepšie pripravené na implementáciu.

Predmetom dnešného rokovania prezidenta Ivana Gašparoviča a podpredsedu vlády Dušana Čaploviča bolo aj čerpanie eurofondov 2004-2006 a príprava nového programového obdobia.

Aktualizácia – rozdelenie kompetencií (4. júl 2007)

Prípravu NSRR sprevádzali aj spory o rozdelenie kompetencií medzi ústredné inštitúcie a kraje. Europoslanec Peter Baco (NI) pre denník Hospodárske noviny 4. júla na margo týchto sporov povedal: “Keď sme boli v opozícii, požadovali sme, aby sa decentralizovali peniaze, vtedajšia vláda obhajovala centralizáciu. Dnes je to naopak, každá vláda totiž chce mať viac možností v rukách.“ On sám sa prikláňa k centralizovanému modelu s prihliadnutím na slovenskú pestrosť a rôznorodosť. V prvom rade je potrebné dobudovať infraštruktúru a tú je lepšie koordinovať centrálne. 

Pozície

Ako uviedol Miroslav Bátovský, hovorca MVRR, znenie plánu bolo „neoficiálne odsúhlasené DG REGIO a DG EMPLOYMENT a nepredpokladajú sa teda ďalšie pripomienky“.

Dušan Čaplovič dnes pre agentúru SITA uviedol: “Na základe skúseností sa snažíme vo vzťahu k novému Národnému strategickému referenčnému rámcu (NSRR) využiť poznatky a negatíva, ktoré sme mali v roku 2004, odstrániť tak, aby sme mohli naozaj naplno nabehnúť koncom roka na čerpanie prostriedkov. Vicepremiér dodal, že pravidelné porady so zástupcami rezortov majú veľký význam z hľadiska koordinácie. Pravidelne sa na nich kontroluje čerpanie aj zazmluvnenie jednotlivých projektov, riešia sa konkrétne problémy, ktoré môžu vzniknúť medzi rezortmi aj vo vzťahu k Európskej komisii. “Znovu môžem potvrdiť, že v tomto prípade sa situácia výrazne zlepšila. Najmä prvé obdobie po roku 2004 sme nabiehali trochu pomalšie, lebo sme vstúpili do Európskej únie a začali sme realizovať kontrahovanie jednotlivých projektov,” uzavrel Čaplovič.

Doterajší vývoj:

  • Máj 2006: Dzurindova vláda pripravila prvý návrh NSRR
  • Júl – november 2006: nová vláda Roberta Fica sa rozhodla modifikovať NSRR a počet operačných programov
  • 6. december 2006: Ficova vláda schválila návrh NSRR, ktorý počíta s 11 operačnými programami
  • 21. december 2006: MVRR SR oficiálne predložilo NSRR EK
  • 27. február 2007: EK začala oficiálne rokovať so SR o NSRR a následne EK k rámcu zaslala pozičný dokument, v ktorom uviedla svoje pripomienky
  • 6. marec 2007: jednotlivé ministerstvá ako riadiace orgány zaslali EK návrhy 11 operačných programov
  • Marec – máj 2007: MVRR viedlo s EK diskusie a technické rokovania
  • Jún 2007: prebiehali práce na finalizácii textu dokumentu v úzkej spolupráci so všetkými riadiacimi orgánmi

Ďalšie kroky:

  • k návrhu NSRR prebehne v rámci Komisie proces pripomienkového konania
  • vnútorného pripomienkovania v rámci EK predkladajú slovenský NSRR dve generálne riaditeľstvá zodpovedné za štrukturálne fondy (ERDF, Kohézny fond, ESF) s odporúčaním na schválenie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA