Eurofondy mimo NSRR

Slovensko má možnosť čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ aj mimo „klasických“ jedenástich operačných programov. EurActiv ich bude postupne predstavovať.

Prvá skupina operačných programov mimo Národného strategického referenčného rámca, z ktorých môžu slovenské subjekty v rokoch 2007-2013 čerpať, je zameraná na rozvoj vidieka, poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo. V druhej sú operačné programy určené pre rozvoj cezhraničnej a územnej spolupráce.

Riadiacimi orgánmi sú slovenské inštitúcie, prípadne inštitúcie v susedných krajinách (pri cezhraničnej a územnej spolupráci). Každý operačný program má špecifické pravidlá pre čerpanie prostriedkov – oprávnené územia a žiadatelia, podporované aktivity a pod.

EurActiv.sk postupne v sérii desiatich článkov predstaví tieto operačné programy, ich zameranie, typy subjektov ktoré môžu žiadať o podporu, i kontaktné údaje. Po uzavretí série budú informácie prehľadne zaradené v časti Prehľad fondov.

Začíname popisom Operačného programu Rozvoj vidieka 2007-2013.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA