Eurofondy na filmy o životnom prostredí

V roku 2007 začal rezort životného prostredia s filmovým seriálom „Zelená šanca“, ktorým propaguje OPZI z rokov 2004-2006.

Krátka správa: 

V marci počas hodnotenia účinnosti eurofondov z predchádzajúceho programového obdobia 2004-2006 na konferencii ministerstva výstavby bola kritizovaná nedostatočná práca s verejnosťou, publicita a nedostatok informácií, hlavne kvalitných správ o eurofodoch a ich praktickom využití. V médiách sa často objavovali a aj objavujú najmä kritické články a príspevky o problémoch spojených s prerozdeľovaním a manažovaním eurofondov i prideľovaním dotácií. Pozitívnych informácií je podstatne menej a často ostávajú v servise tlačových agentúr, prípadne ako súčasť spravodajstva regionálnej tlače. Pričom príkladov úspečných realizovaných i skončených projektov sa už nájde aj na Slovensku viacero. Pravdaže, platí to aj o tých menej úspešných aktivitách.  

V seriáli „Zelená šanca“ ide o to, aby sa obyvateľom ukázalo, že vďaka štrukturálnym fondom Únie je možné pomôcť nielen regiónom a obciam, ale najmä životnému prostrediu na Slovensku, ktorému sa z národného štátneho rozpočtu nedostáva potrebný objem peňazí.

„Podstatou projektu je priblížiť možnosti Operačného programu Základná infraštruktúra. Prezentácia konkrétnych projektov, realizovaných v rámci tohto programu, má pritiahnuť záujem odbornej verejnosti o možnosť využiť štrukturálne fondy, zvýšiť počet predkladaných projektov v budúcnosti, ale aj predstaviť priority ministerstva“, vysvetľuje ministerstvo životného prostredia svoj zámer popularizovať eurofondy určené pre životné prostredie aj na televíznych obrazovkách.

Tohto roku verejnoprávna STV odvysiela takmer tri desiatky filmov, dokumentov, diskusií a reportáží a vydajú sa tri publikácie. Dokumenty a reportáže mapujú hlavné podporované oblasti určené v priorite OPZI venovanej životnému prostrediu: čistiarne odpadových vôd, ako preventívne spriechodniť korytá v súlade so zákonom a pokynmi správcov tokov.

Nedávno už odpremiérovala STV dokument o krásach jaskýň a problematike, ktorú musia ich správcovia riešiť, aby zostali zachovalé. Filmy neobídu ani separovania odpadu a nové možnosti jeho zhodnocovania. Alternatívnym zdrojom energie sa venujú dve televízne reportáže na tému “lacné” a “zdravé” teplo.

V závere každej reportáže ministerstvo predstavuje konkrétny zrealizovaný projekt z eurofondov.

Seriál má byť odvysielaný a dvakrát reprízovaný na okruhoch Slovenskej televízie. Ich odvysielanie by mali zabezpečiť aj lokálne a regionálne televízie, uvádza MŽP SR. Vládny Enviroportál ponúka možnosť bezplatného stiahnutia dokumentov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA