Eurofondy: Tomanová nespokojná s vývojom čerpania

ESF sa v Bratislavskom kraji nečerpá podľa očakávaní. SR už napomínal eurokomisár Špidla. MPSVR v krízovom režime navyšuje personálne kapacity, uviedla ministerka práce v reakcii na informácie o veľmi nízkej úrovni prerozdeľovania prostriedkov z ESF.

Pozadie

Rezort práce má dlhšiu dobu problém s čerpaním eurofondov. Ministerka Viera Tomanová (SMER-SD) z toho viní predchádzajúce manažmenty rezortu. Čerpanie prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ESF) ostáva i po upozorneniach a dočasnom pozastavení prostriedkov ESF Bruselom neuspokojivé. Najmenej sa čerpajú zdroje v programe vzťahujúcom sa na Bratislavský kraj.

Otázky

 • Ministerka: zodpovednosť je u predchádzajúcich manažmentov rezortu

Podľa jej slov za nedostatočné čerpanie peňažných prostriedkov z fondov Európskej únie môže zlé nastavenie programov predchádzajúcim vedením ministerstva. “Keď sme nastúpili do vlády, čerpanie bolo kritické, v máji a júni 2006 bol vykonaný audit zo strany Európskej komisie, ktorý konštatoval totálne neuspokojivé výsledky,” povedala.

Opatrenia počas krízového režimu

V oficiálnej správe hovorkyne ministerstva Alexandry Gogovej sa uvádzajú uvedené opatrenia:

 • Odstraňovanie systémových nedostatkov a vyškolenie stávajúcich pracovníkov MPSVR v oblasti riadenia výdavkov,
 • Zmena organizačnej štruktúry vedúca k lepšiemu využitiu kapacít,
 • Postupné zabezpečenie nárastu pracovníkov – doposiaľ bolo na 1 pracovníka cca 60 projektov, pričom odporúčaný štandard sa pohybuje v intervale 20 – 30 projektov na pracovníka

Správa ďalej píše, že nedostatky neboli prítomné pri operačnom programe Ľudské zdroje iniciatíve EQUAL. Rovnako bolo potrebné prepracovať riešenie programového dokumentu Zamestnanosť a sociálna inklúzia obdobia 2007 – 2013 , nakoľko do jej príchodu sa novému programovému obdobiu systémovo venoval len 1 pracovník.

Doteraz ale nie sú známe výsledky letnej výzvy a jesenných výziev na predkladanie projektov z ESF v rámci SOP Ľudské zdroje a JPD Bratislava cieľ 3.

 • Aktuálny stav čerpania

Podľa aktuálneho prehľadu čerpania prostriedkov za uplynulé programové obdobie k 23. máju 2007 operačné programy pre Bratislavský kraj výrazne zaostávajú ako v v kontrahovaní, tak v čerpaní.  Počet projektov tu bol štvornásobný oproti počtu schválených dotácií.

V Jednotnom programovom dokumente pre Bratislavský kraj sa k 23. máju tohto roka vyčerpalo 14,41% z objemu pridelených prostriedkov.

JPD pre cieľ 2 a cieľ 3 nie sú ešte ani v štvrtine.

Na vysvetlenie nízkeho čerpania predkladá viac dôvodov:

 • nedostatok administratívnych kapacít,
 • zlá pripravenosť konečných prijímateľov (veľká chybovosť predloženej dokumentácie k schváleniu žiadosti o platbu, nekompletná dokumentácia… ),
 • pomerne zložitý systém finančného riadenia
 • v rokoch 2004-2006 neboli uzatvorené zmluvy v takom objeme, aby zaručovali hladké čerpanie zdrojov v rámci JPD.

Tab: Aktuálny stav implementácie a čerpania ŠF v rámci operačných programov

Operačný program/
Rezort/
Fond
Celková alokácia  prostriedkov zo ŠF a ŠR na roky 2004-2006 (SKK)
Počet predložených projektov Počet schválených projektov Stav nakontrahovania (v %)
Počet projektov v realizácii
Stav čerpania (v%)
SOP Priemysel a služby
MH SR
ERDF
8 962 934 714   1 911 326 86,53% 304 44,14%
SOP Ľudské zdroje
MPSVR&MŠ SR
ESF
13 953 754 242 2 077 819 90,49% 819 47,31%
SOP Poľnohosp. a rozvoj vidieka
MP SR
EAGGFu & FIFG
9 727 704 626 3 060 1 631 97,48% 1 631 45,99%
OP Základná infraštruktúra
MVRR SR
ERDF
21 502 914 532,2 3 333 982   85,95% 782 40,75%
JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 2 / MVRR SR / ERDF 3 029 942 330 440 158 63,82% 142 23,72%
JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 3 / MPSVR SR & MŠ SR / ESF 3 415 421 304 1 114 382 67,33% 382 14,41%
CIP INTERREG IIIA / MVRR SR / Rakúsko – SR 457 266 768 359 159 93,30% 156 26,54%
CIP INTERREG IIIA / MVRR SR / Poľsko – SR 481 333 346 446 114 81,98% 111 19,09%
CIP INTERREG IIIA / MVRR SR / SR – ČR  236 476 508 218 115 91,72% 112 38,67%
NP Program susedstva / MVRR SR / Maďarsko-SR-Ukrajina 481 333 422 448 97 91,43% 97 23,50%
EQUAL 1 253 900 484 224 102 108,27% 102 30,20%
Spolu 63 502 982 276,20 13 630 4 885 87,27% 4 638 40,63%

Zdroj: MVRR SR, 2007 podľa údajov ITMS, www.strukturalnefondy.sk, stav k 23. máju 2007                 

 • Brífing na ministerstve práce 4. júna 2007

Dlhšie obdobie MPSVR už neinformovalo o stave a výsledkoch krízového manažmentu, ktorý ministerka zaviedla vlani po upozorneniach Bruselom i samotných komisárom Špidlom na “totálne neuspokojivú situáciu” v čerpaní ESF.

Brífing vyvolal kritický článok v denníku Plus1deň (“Hrozí, že prídeme o stamilióny”), ktorého autorka (Marianna Pčolinská) v minulosti pracovala na sekcii ESF na MPSVR SR.

Brusel SR kritizovala aj kvôli nedostatkom v cezhraničnom programe INTERREG IIIA na rakúsko-slovenskej hranici.

Pozície: 

Podľa Viery Tomanovej je „nezamestnanosť v regióne v Bratislave diametrálne odlišná, ako v ostatných regiónoch“ a nastavenia opatrení pre ľudské zdroje v programe pre Bratislavský kraj nebolo správne.

„V JPD NUTS II BA Cieľ 3 je k 16. 3. 2007  čerpaných 1,93 % z objemu pridelených prostriedkov na rok 2005 (v zmysle pravidla N + 2 ich musíme vyčerpať do 31. decembra 2007). Celkovo je k dispozícii do  konca roku 2007 14,9 mil eur a zo vyčerpaných je približne 4,2 % zo záväzku roku 2005“, píše sa v správe MPSVR zaslanej redakcii EurActiv.

“Prechádzajúci štátny tajomník Miroslav Beblavý (nominant SDKÚ-DS) zrejme spolu s kolegami nedobre odhadol kritériá pre tento program,” uviedla 4. júna 2007 ministerka práce. Nekvalifikované nastavenie tohto programu v minulosti sa podľa Tomanovej prenáša aj do nízkeho čerpania prostriedkov v tomto roku. V rámci iniciatívy ES EQUAL sa podľa ministerky čerpajú prostriedky tohto roku na 75,4 %.

„Koľko prostriedkov pôjde do Bratislavy a koľko pôjde do ostatných siedmich krajov určuje EK na základe celoeurópskych kritérií a slovenská vláda to nemôže a nemohla meniť.”
Miroslav Beblavý, bývalý štátny tajomník MPSVR SR

Miroslav BeblavýSprávach  STV (4. júna 2007) tvrdenie Tomanovej  odmietol so slovami, že nastavenie finančných prostriedkov nebolo v jeho kompetencii. „Koľko prostriedkov pôjde do Bratislavy a koľko pôjde do ostatných siedmich krajov určuje EK na základe celoeurópskych kritérií a slovenská vláda to nemôže a nemohla meniť. Pre denník Plus1deň (5. júna 2007) dodal: „Každá výzva, ktorá bolo vyhlásená, mala vždy veľmi vysoký dopyt, to je dôkaz toho, že kritériá boli nastavené dobre.“

Ako ďalej upozornila ministerka práce, v máji a júni minulého roka vykonala Európska komisia v súvislosti s čerpaním prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu audit, ktorý konštatoval “totálne neuspokojivé výsledky”. Tento audit sa týkal rokov 2004 a 2005. Na jeseň minulého roka sa kvôli ďalšiemu auditu platby z eurofondov pozastavili. “Vynaložili sme však maximálne úsilie a to, čo sa nepodarilo predchádzajúcej vláde v rokoch 2004 a 2005, sme dotiahli k 31. decembru 2006 do stopercentného plnenia a čerpania zdrojov,” uviedla Tomanová. Ministerstvo práce a sociálnych vecí v tom období “doháňalo to, kde hrozili škody a táto situácia sa podpísala aj na prvom štvrťroku 2007”: Ako “zdedenú časovanú rozbušku” pritom ministerka označila nedostatok ľudí na sekcii, ktorá sa zaoberá čerpaním eurofondov.

Exminister práce Ľudovít Kaník (SDKÚ-DS) si myslí, že sa situácia zvládnuť dala. „S podkladmi, ktoré ostali na stole po mne a po ministerke Radičovej, sa dal problém vyriešiť do 2 mesiacov,“ povedal Kaník pre Plus1deň.

Bývalý šéf sekcie ESF na MPSVR SR a donedávna aj sekčný riaditeľ MVRR SR Ján Rudolf uviedol v STV, že “minulý systém bol zbytočne prebyrokratizovaný” a vyžaduje si zjednodušenie. Potvrdil, že prostriedky, ktoré nevyčerpáme, budeme musieť Bruselu vrátiť.

Tomanová dodáva, že disponuje vysoko kvalifikovaným personálom, ktorý má skúsenosti s finančným riadením a manažovaním fondov a predpokladá zahájenie národných projektov v hodnote cca 80 mil. Sk. „Navýšenie počtu pracovníkov o 33 má za cieľ odstrániť deficit v čerpaní. Predpoklad čerpania sa na základe zazmluvnenia projektov odhaduje 236,1 mil. Sk.

“Keď stíhajú podrobne informovať médiá, niet sa čo čudovať, že nestíhajú a nezvládajú robiť svoju prácu (pracovníci sekcie ESF). Na druhej strane však neexistuje spôsob, akým by sme zistili, kto tieto informácie zverejňuje. Nechcem pristúpiť ku kontrolám emailov a podobným praktikám.“
Viera Tomanová, ministerka práce

Na margo nových pracovníkov ministerka v tlačovej správe dodáva: „Je pravda že sme na sekciu ESF prijali aj nových ľudí, ktorí sa musia zaučiť. Je to prirodzené, že každý človek sa musí na novom mieste zaučiť, alebo nájsť spôsob spolupráce s kolegami. Chcem však podotknúť, že keď stíhajú podrobne informovať médiá, niet sa čo čudovať, že nestíhajú a nezvládajú robiť svoju prácu. Na druhej strane však neexistuje spôsob, akým by sme zistili, kto tieto informácie zverejňuje. Nechcem pristúpiť ku kontrolám emailov a podobným praktikám.“

Aktuálny vývoj a ďalšie kroky:

 • Eurofondy za roky 2004-2006 sa čerpali k 23. máju 2007 na 40,6%,
 • MPSVR zriaďuje pre nové obdobie ďalšiu samostatnú implementačnú agentúru,
 • Prostriedky pre rok 2005 musí SR minúť podľa pravidla n+2 do 31. decembra 2007.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA