Eurofondy v Rumunsku – ako ich minúť

Od januára 2007 má tento nový členský štát možnosť získať vyše 19 mld. eur zo štrukturálnych a Kohézneho fondu. Otázkou ostáva, či si Rumunsko s týmto objemom prostriedkov dokáže poradiť.

Krátka správa

Rumunsko bude jeho šéfa eurofondov Razvana Cotovelea v Rumunsku z ministerstva financií, zodpovedné za 19,7 mld. eur z eurofondov v rokoch 2007-2013.  Spolufinancovaním by sa malo investovať ďalších 5,1 mld. eur. Vypukla však diskusia, čí vláda a firmy budú schopné potrebné projekty manažovať a využiť pre ne dostupné zdroje z EÚ. Dovedna bude mať Rumunsko 7 operačných programov podľa svojho návrhu NSRR 2007-2013.

Počas diskusie, ktorú začiatkom apríla 2007 organizoval náš partnerský portál EurActiv.ro v spolupráci so spravodajským portálom HotNews.ro diskutovali o eurofondoch a ich aktuálnych problémoch kľúčoví aktéri.

Charles White z DG REGIO vysvetlil, že na základe minulých skúseností je štandardné, že počas vyjednávacieho procesu o operačných programoch si od národných orgánov Komisia požaduje dodatočné informácie, respektíve im ich vracia na prepracovanie. Chce sa takto vyhnúť omylom, ku ktorým počas programovania môže dôjsť. Napríklad Poľsku sa vracali niektoré programy niekoľko ráz. Zdôraznil štrukturálne a kohézne priority EK, ktoré sú zamerané najmä na regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Razvan Cotovelea, koordinátor eurofondov v Rumunsku uviedol, že celý vyjednávací proces prebieha dobre a koncom polroka Komisia schváli minimálne 2 zo siedmich rumunských operačných programov. Ale neuviedol ktoré dva. Cotovelea tiež zdôraznil, že hlavným cieľom je znížiť sociálne a hospodárske nerovnosti medzi Rumunskom a európskym priemerom dodatočne o 15% HDP okolo roku 2015.

Počas diskusie mnoho zástupcov z verejného a súkromného sektora sa pýtalo na prístup k eurofondom a dávali jasne najavo, že je potrebné ešte vyjasniť mnoho otázok.

Podľa Dana Lucu, zástupcu súkromného sektora v Bruseli (komunikačný manažér DL International/EurActiv.com) je kľúčom k úspechu kvalitný tréning a vzdelávanie. Brusel pravidelne poskytuje takéto stáže pre budúcich manažérov štrukturálnych nástrojov z nových členských krajín.

Diskusia pokračuje v rámci online projektu „euROfonduri“, ktorý poskytuje informácie o fondoch EÚ. Portál spoločne budujú EurActiv.ro a HotNews.ro. Sanda Christian, manažérka oddelenia Raiffeisen Bank pre medzinárodné kofinancovanie uviedla, že takýto projekt je novým kanálom, ktorým sa pre rumunský súkromný sektor otvára prístup k takému dôležitému nástroju rozvoja, ktorý eurofondy pre Rumunsko znamenajú.

Vlani audit EÚ vyhodnotil, že Bulharsko a Rumunsko na prípravu vstupu do EÚ veľmi neefektívne vynaložili predvstupové fondy.

„V čase auditu, vo viac ako polovici auditovaných projektov, neboli fondy vôbec alebo boli len čiastočne použité na zamýšľaný účel,“ uvádza sa vo vyhlásení dvora audítorov. Obe krajiny museli tesne pred koncom predvstupového procesu čeliť hrozbe odloženia vstupu do EÚ o rok v prípade, že nestihne implementovať požadované reformy.

Slovensko môže minúť počas rokov 2007-2013 11,5 mld. eur, ktoré pôjdu kanálmi 11 operačných programov. Tiež mu nedávno Komisia vrátila späť na prepracovanie NSRR a niektoré z 11 OP.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA