Eurofondy: zlepšenie dopravy v regiónoch

V januári 2007 "uhrali" železnice a diaľnice takmer remízu: 21 km elektrifikovaných tratí a takmer rovnaký počet kilometrov nových úsekov diaľnic.

Krátka správa

V januári 2007 sa dali do užívania verejnosti ďalšie časti cestnej a železničnej infraštruktúry podporenej z prostriedkov EÚ. Jedná sa o novoelektrifikovaný úsek železníc otvorili medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. Náklady na jeho modernizáciu si vyžiadali takmer 1,1 mld. korún, 75 % bolo hradených z eurofondov. Podľa ministra dopravy je novovybudovaný úsek  “príkladom podpory rozvoja regiónu a zvýši konkurencieschopnosť železničnej prepravy voči osobnej i nákladnej cestnej doprave”.

Modernizácia jednokoľajového úseku viac ako 130-ročnej trate nadväzuje na elektrifikáciu trate Šurany – Zvolen. Základnou časťou stavby je trakčné vedenie napájané zo stanice v Banskej Bystrici a prepojené na trať Šurany – Zvolen. Elektrifikácia si vyžiadala aj prestavbu železničného mosta cez rieku Hron.
Na realizácii diela sa podieľalo česko-slovenské konzorcium firiem a dokončili ho koncom roka 2006.

V uplynulom roku sa skončili čiastkové práce na projektoch , ktoré riešia modernizáciu trate z hlavného mesta cez Považie na prevádzkovú rýchlosť 160 km/h v úseku Bratislava-Rača – Nové Mesto nad Váhom a spolufinancujú ich ISPA a Kohézny fond.  Železnice s pomocou ERDF začali aj s rekonštrukciou a peronizáciou železničných staníc v Poprade a Prešove.

Do užívania v polovičnom profile s obojsmernou premávkou boli odovzdané aj diaľničné úseky D1 Vrtižer-Hričovské Podhradie v dĺžke 12,9 km a 5,7 kilometrový úsek D3 Hričovské Podhradie – Žilina/Strážov. Na dobudované úseky sa vynaloží viac ako 11 mld. korún, pričom výstavbu zahŕňa 39 mostov, preložka železnice a cesty II. triedy alebo inžinierskych sietí. Tohto roku plánuje hlavný investor Národná diaľničná spoločnosť a.s. (NDS) otvoriť ešte približne rovnakú dĺžku nových úsekov (asi 19 km) diaľnic a rýchlostných komunikácii: Važec – Mengusovce, Bratislava/Lamačská cesta – Staré Grunty , Svrčinovec – Skalité,  Hronský Beňadik – Nová Baňa.

V  roku 2006 sa odovzdalo na Slovensku 27,5 km nových diaľnic a rýchlostných komunikácií, pričom na ich budovanie podľa rozpočtu NDS mali prispieť eurofondy so štátnym rozpočtom približne 4 miliardami korún.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA