Europrojekty z ESF vyhodnocované viac ako 7 mesiacov

27. júna 2007 zverejnilo ministerstvo práce zoznam schválených projektov za tri minuloročné jesenné výzvy zamerané na ľudské zdroje z programov SOP ĽZ a JPD Bratislava Cieľ 3.

Krátka správa:

EurActiv niekoľkokrát informoval o problematike dlhého vyhodnocovania výziev projektov podporovaných z eurofondov, zvlášť pri programoch podporovaných z Európskeho sociálneho fondu.

27. júna 2007 potvrdila ministerka práce Viera Tomanová (SMER-SD) uznesenia výberových a hodnotiacich komisií a ukončila tak dlhé mesiace trvajúci hodnotiaci proces projektov z výzvy SOP ĽZ 2006/3.2/01 (výzva uzavretá dňa 24. októbra 2006) a  JPD3/2006/2.1/02 a JPD3/2006/1.1/01 (výzvy skončili 13. a 14. novembra 2006).

Dokopy bolo schválených 41 projektov bez pripomienok a 126 projektov s podmienkou. Tie sa týkajú najmä úprav rozpočtu projektu a títo žiadatelia môžu počítať s definitívnou zmluvou o europríspevku až po zapracovaní podmienok výberovej hodnotiacej komisie.

„Výberová hodnotiaca komisia zároveň v uznesení rozhodla o zaradení projektov spĺňajúcich podmienky na získanie podpory do tzv. zásobníka projektov. Na realizáciu týchto projektov bude zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podpísaná iba v prípade neuzatvorenia zmlúv so všetkými žiadateľmi schválených projektov“, informoval portál Európskeho sociálneho fondu.

Medzi konečnými žiadateľmi figurujú štátne inštitúcie, obce, mestá i súkromné firmy zo všetkých regiónov Slovenska.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA