Eurostat zverejnil najnovšie dáta o regiónoch

Eurostat zverejnil regionálnu ročenku 2012 s informáciami o regiónoch 35 európskych štátov. Podľa ročenky je najľudnatejším regiónom v Európe Paríž, najviac dáva na výskum nemecký Braunschweig a poľnohospodárstvo má najväčší význam pre ekonomiku regiónu na severozápade Rumunska.

Štatistický úrad Európskej únie sa okrem členských štátov EÚ, zbiera tiež dáta zo štyroch krajín Európskeho združenia voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, NórskoŠvajčiarsko), Chorvátska ako prístupovej krajiny a troch kandidátskych krajín (Čierna Hora, Macedónsko, Turecko).

Okrem publikácie zverejnil Eurostat na svojej stránke tiež interaktívny štatistický atlas. Ten obsahuje mapy všetkých regiónov s možnosťou zobrazovania rôznych indikátorov, ktoré Eurostat zverejňuje vo svojej regionálnej ročenke.

„Štatistická informácia je dôležitým nástrojom na porozumenie a kvantifikovanie dopadov politických rozhodnutí na špecifickom území alebo regióne,“ píše sa v ročenke.

Podľa OECD podporujú najviac v rámci Únie vedu a výskum Fíni. Podľa ročenky vynakladá fínsky región Pohjois-Suomi na vedu 6,58 % zo svojho HDP. V tomto indikátore sú však aj silnejšie regióny. Nemecký Braunschweig dáva 7,93 % HDP a Valónsky Brabant 7,63 % HDP.

Cieľom stratégie Európa 2020 je dosiahnuť do roku 2020 úroveň 3 % HDP v celej Únii. Dnes to dosahuje len 35 regiónov. Z nich je jedenásť v Nemecku, osem vo Veľkej Británii, štyri vo Švédsku, tri vo Fínsku a Dánsku a dva v Belgicku, Francúzsku a Rakúsku.

Slovensko vynakladá na vedu a výskum už dlhodobo vysoko podpriemernú úroveň výdavkov. Podľa regionálnej ročenky dáva na výskum najviac Bratislavský kraj (0,89 %) a najmenej región Stredné Slovensko (0,31 %).

Najľudnatejším regiónom v Európe je Paríž, kde sa tiesni na jednom kilometri štvorcovom až 20 000 ľudí a naopak najmenej ľudnatý región je fínsky región Lappi s dvoma obyvateľmi na kilometer štvorcový.

Najväčší podiel poľnohospodárstva na celkovej ekonomike má Rumunsko, v ktorého Severozápadnom regióne dosahuje podiel až 14,1 %. Na Slovensku má najväčší podiel poľnohospodárstva na ekonomike spomedzi štyroch regiónov Západné Slovensko s hodnotou 1,2 %.

Regionálna ročenka a interaktívny atlas obsahujú štatistické údaje napríklad aj o ekonomike, dosiahnutom vzdelaní, trhu práce, turizme, doprave, miery informatizácie a ďalších oblastiach.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA