Hľadá sa šampión medzi európskymi regiónmi

Najlepšie počínajúce si európske regióny chce oceniť Výbor regiónov a magazín „The Regional Review”. Nominácie sú otvorené do 27. apríla 2007.

Krátka správa

Takýmto podujatím sa snažia vyhlasovatelia súťaže podľa slov predsedu Výboru regiónov Michela Delebarre propagovať kľúčové nové projekty a iniciatívy a povzbudiť k nominácii a účasti čo najviac regiónov.

Ocenenie vzniklo na pôde Výboru pre regióny so zámerom predstaviť a oceniť to najlepšie v inováciách v regiónoch a spropagovať najlepšie skúsenosti medzi regiónmi EÚ, vyzdvihnúť programy a projekty víťazov, ktoré môžu slúžiť ako príklad pre ďalších.

Ocenenie môže získať každý región, veľkomesto či mesto v Európe, ktoré zaujme svojím výnimočným projektom alebo iniciatívou v jednej z kategórií. Nominovať kandidátov môže každá samospráva, kancelárie regiónov v Bruseli alebo európske či národné združenia miestnych alebo regionálnych samospráv. Na Slovensku sú to ZMOS, Združenie samosprávnych krajov “SK 8” a Dom slovenských regiónov v Bruseli.

Kategórie

Nominácie sa uzatvárajú v piatok 27. apríla 2007, následne komisia porotcov bude poverená výberom troch najvážnejších nominácií v každej z kategórií. O tomto výbere budú môcť hlasovať všetci členovia Výboru počas júna a júla. Víťazov vyhlásia v Bruseli začiatkom októbra.

Regionálne snahy oceňuje tiež Európska komisia“European Enterprise Awards / Európske podnikateľské ocenenia” určené pre najpodnikateľskejšie regióny EÚ. V minuloročnom užšom výbere 50tky najinovatívnejších regiónov sa ocitli aj dve obce zo Slovenska, Kechnec a Slovenský Grob, ktorý bol za svoju „inovatívnosť pri husacine“ Komisiou vyznamenaný. Slovenský Grob na  udeľovaní podnikateľských ocenení za rok 2006 získal špeciálne uznanie poroty za obnovu miestneho tradičného jedla pečenej husy, ktorá spravila z obce turisticky atraktívne miesto a vytvorila nové pracovné miesta a zachováva kultúrne dedičstvo regiónu. Každý rok sem priemerne príde viac ako 50 000 návštevníkov. Hlavná husacia sezóna je každoročne v septembri – decembri.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA