Hľadajú hodnotiteľov

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja hľadá hodnotiteľov pre Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika.

Spoločný technický sekretariát Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika v spolupráci s Národnou rozvojovou agentúrou MR a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejňujú Výzvu na hodnotiteľov za účelom identifikovania a výberu kvalifikovaných a skúsených externých hodnotiteľov, ktorí budú zaradení do databázy hodnotiteľov.

Hodnotitelia vybraní v rámci tejto Výzvy budú vykonávať hodnotenie žiadostí o finančný príspevok a projektových zámerov predložených v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika.

Hlavným cieľom OP je zvýšiť sociálnu a kultúrnu súdržnosť medzi ľuďmi, žijúcimi v maďarsko-slovenských prihraničných oblastiach, zlepšiť prístup a komunikáciu, zvýšiť ochranu prírodného bohatstva a posilniť hospodársku konkurencieschopnosť, a tak zvýšiť úroveň ekonomickej a sociálnej integrácie v týchto oblastiach.

Program sa realizuje vo všetkých slovenských a maďarských regiónoch, ktoré majú spoločnú hranicu (v SR je to Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický a Košický kraj).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA