Kedy bude mať Európska únia rozpočet?

Veľký európsky rozpočet na roky 2007 až 2013, od ktorého závisí financovanie všetkých aktivít Európskej únie vrátane rozvojových fondov pre nové členské krajiny, sa nepribližuje k schváleniu.

 

Krátka správa

Do roku 1999 sa rozpočet Európskej únie plánoval jednoročne. Aby sa však efektívnejšie plánovali veľké európske projekty, prošlo sa na dlohodobejšie – sedemročné plánovacie obdobie. Dnes sa znovu začína diskuzovať o návrate k starému systému. Rozpočtový výbor parlamentu jednomyseľne schválil návrh rezolúcie, ktorý predložil spravodajca pre finančnú perspektívu únie Raimer Bög (nemecká CDU), podľa ktorého by sa celý systém vrátil k jednoročnému plánovaniu príjmov a výdavkov.

Európsky parlament chce ešte stále vybojovať zvýšenie rozpočtu na roky 2007-2013 a z toho dôvodu blokuje jeho prijatie. Europoslancom sa nepáči výška rozpočtu 862,4 miliardy eur, ktorú schválili európski lídri na decembrovom summite. Chcú, aby vlády prihodili niekoľko miliárd na výdavky ako kultúra, dopravné siete či zahraničná politika. Parlamentu tiež prekáža, že každoročný audit hospodárenia s európskymi peniazmi, za ktoré je zodpovedná Európska komisia, vykázal mnoho chýb. Žiadajú preto väčšiu kontrolu nad tokom peňazí.

Poslanci kritizovali aj Rakúsko, ktoré teraz únii predsedá, za pasivitu na rokovaniach, a ostatné členské vlády za to, že mu neposkytli dostatočný mandát. Času pritom nie je nazvyš – ak sa nepodarí rozpočet definitívne schváliť do mája, oneskorí sa príprava projektov, a teda aj čerpanie peňazí najmenej o niekoľko mesiacov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA