Komisia: EÚ „nenačúva“ mestám

Skutočnosť, že privilegovaný prístup k inštitúciám v Bruseli majú vlády členských krajín, obmedzuje prístup miest k finančným nástrojom z fondov EÚ. Okrem iného to znamená napríklad aj obmedzenú efektívnosť v boji proti klimatickým zmenám na komunálnej úrovni.

„Filter [pozostávajúci z] členských krajín“ blokuje prístup miest k fondom EÚ, tvrdí Fabrizio Barbaso, zástupca generálneho riaditeľa DG TREN (Generálneho riaditeľstva EK pre energetiku a dopravu). Svoj názor predstavil včera (8.10.) na jednom z workshopov, ktoré sa konajú pri príležitosti Európskeho týždňa regiónov a miest.

Vlády členských krajín nedokážu správne identifikovať potreby miest a preto sa požiadavky z komunálnej úrovne nepremietajú do strategických plánov čerpania prostriedkov zo štrukturálnych a kohéznych fondov na národnej úrovni, konštatuje europoslankyňa Gisela Kallenbach (Zelení/EFA, Nemecko). Kallenbach je známa ako autorka Lipskej charty o udržateľnom rozvoji miest, ktorá bola plénu EP predložená v máji 2007.

Podobné skúsenosti popísal v nedávnom rozhovore pre EurActiv.com aj maďarský poslanec Gyulla Hegyi (PES), spravodajca k návrhu EK o tematickej stratégii pre životné prostredie v mestách. Tvrdí, že „občania žijúci v mestách nie sú ako cieľová skupina správnym spôsobom v pozornosti fondov EÚ.“ Poukazuje na skutočnosť, že zo zdrojov určených na podporu projektov v oblasti poľnohospodárstva a regionálnej infraštruktúry putuje veľká väčšina na vidiek. Mestám treba venovať väčšiu pozornosť, nakoľko sú domovom asi 80% európskej populácie, ktorá spotrebúva takmer všetky prírodné zdroje zo svojho okolia, čím prispieva k produkcii emisií CO2 najväčším dielom.

Ryszard Grobelny, primátor poľského mesta Poznań, kde sa v decembri uskutoční tohoročná hlavná klimatická konferencia OSN, vníma problém zo širšieho hľadiska. Podľa neho, okrem väčšieho objemu finančných zdrojov je potrebná lepšia koordinácia rozhodovacích procesov na komunálnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.

So svojím príspevkom na workshope vystúpil aj výkonný riaditeľ nadnárodnej spoločnosti Veolia, Henri Proglio. Podľa neho je potrebné definovať jednotnú metodiku, podľa ktorej sa bude posudzovať príspevok jednotlivých miest k napĺňaniu klimatických cieľov EÚ. Voči tomuto názoru namieta napríklad už spomenutý primátor Grobelny, ktorý upozorňuje na rôznorodosť európskych miest a ich rozhodovacích mechanizmov. Podľa neho treba dbať na dôsledné uplatňovanie princípu subsidiarity. V tomto smere sa podľa neho pre EÚ otvára priestor v oblasti poskytovania praktickej pomoci mestám a zvyšovania povedomia ich obyvateľov o výzvach, ktorým ich komunity čelia.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA