Komisia kývla pomoci pre lodenice v Komárne

Investičná pomoc pre Slovenské lodenice Komárno vo výške 0,5 mil. eur je zlučiteľná so spoločným trhom, rozhodla dnes EK.

Krátka správa

Podnik Slovenské lodenice Komárno vyrába malé námorné kontajnerové lode a lode na prepravu hromadných nákladov. Investičný projekt vo výške 2 mil. eur umožní lodenici optimalizovať jej layout a znížiť závislosť výrobného procesu na výške hladiny vody v rieke Dunaj. Modernizáciu mieni podporiť aj vláda sumou 500 tisíc eur a tento zámer v súlade s pravidlami o poskytovaní regionálnej štátnej pomoci oznámila (notifikovala ) EK.

Investičný projekt modernizácie lodeníc v Komárne má vytvoriť pracovné miesta v znevýhodnenom regióne na juhu Slovenska bez prílišného narušenia hospodárskej súťaže a tak Slovenské lodenice Komárno sú oprávnené na poskytnutie štátnej pomoci na regionálny rozvoj, je konečné stanovisko Komisie. Podľa EK každá časť investičného projektu predstavuje skutočnú modernizáciu lodenice s cieľom zvýšiť produktivitu jej zariadení, skráti sa doba montáže lodného telesa, značným zvýšením produktivity sa zvýši aj kapacita.

Neelie Kroes, komisárka pre hospodársku súťaž uviedla: „Investičný projekt zvýši konkurencieschopnosť tejto lodenice. Spĺňa prísne podmienky, ktoré sa uplatňujú na investičnú pomoc v sektore stavby lodí.“

Sektor stavby lodí reaguje citlivo na každú zmenu a vyskytujú sa v ňom cyklické obdobia nadmernej kapacity, sú pre štátnu pomoc poskytovanú v rámci sektora stavby lodí v EÚ stanovené osobitné pravidlá v Rámcovej úprave štátnej pomoci pre lodné staviteľstvo. Táto úprava je prísnejšia než všeobecné pravidlá o regionálnej investičnej pomoci, pretože umožňuje poskytnúť pomoc len na investície do zvýšenia úrovne a modernizácie existujúcej lodenice a na zvýšenie produktivity existujúcich zariadení.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA